De 3 viktigaste kompetenserna hos mentorn

De 3 viktigaste kompetenserna hos mentorn

Vi får en hel del frågor om vilka kunskaper och kompetenser en mentor behöver ha för att lyckas, från adepter kommer ofta frågor om hur man vet om en person är lämpad som mentor eller inte. Som stöd i dessa frågor har vi listat en enkel och konkret lista/beskrivning på de tre viktigaste kompetenserna/egenskaperna en mentor behöver ha, enligt oss.

Med största sannolikhet är mentorn inte fullärd inom dessa kompetenser utan bör se dem som något att ständigt förbättra.

Kompetens 1: En aktiv lyssnare

Antigen lyssnar man passivt eller aktivt. Och precis som termerna säger handlar det om aktivitet och agerande i mötet/samtalet. Som aktiv lyssnare engagerar du dig genuint i vad personen säger och försöker sätta sig in i personens situation. En viktig del i det aktiva lyssnandet är att förstärka och förankra genom verbala och icke verbala signaler. Exempel på verbal förankring är att ställa frågor som: Om jag har förstått dig rätt så menar du… eller har jag missförstått dig? Icke verbala signaler är god ögonkontakt och kroppsspråk. Att ställa frågor är en viktig del av det aktiva lyssnandet. Både mentor och adept behöver kunna lyssna aktivt.

Vi lyssnar gärna på vad du har att säga!

Kompetens 2: Ha ett öppet sinne

Vi har alla en ”ryggsäck” som färgar våra, värderingar, reaktioner och vårt agerande. Det är inte märkvärdigare än att var människa. Som mentor är det viktigt att lämna delar av den ryggsäcken hemma så att du med öppna ögon och ett öppet sinne kan ta in adeptens budskap. Det är inte alltid så lätt att behålla sinnet öppet, det är oftast en utmanande process som pågår under hela mentorrelationen. Poängen är att vara medveten om hur man tänker och hur det kan påverkar relationen för att sedan kunna agera på föredömligt sätt.

Kompetens 3: Tuff ”förhörsledare”

Som mentor är det viktigt att kunna ifrågasätta adeptens tankar och idéer på ett konstruktivt vis. För att kunna landa och gå vidare måste man kunna analysera och tydliggöra utmaningarna, detta görs genom att fråga, fråga och åter fråga. Toyota har en enkle metod för att gå till botten med utmaningar och problem. Samma metod kan användas inom mentorskapet för att bottna olika frågeställningar. Det handlar om metoden “5 varför” (“Five why”). Inför en utmaning eller ett problem ställer du helt sonika frågan varför fem gånger efter respektive svar, efter den femte gången har du med största sannolikhet borra dig ner till rotorsaken som sedan kan avhjälpas.

Ett enkelt exempel: Varför kommer du försent till mötet, trafiken var så tät, varför var trafiken så tät, för att den alltid är det vid den här tiden, varför åker du inte tidigare, för att jag måste lämna barnen på dagis, varför bokar vi inte in nästa möte lite senare, det var en bra ide, det gör vi. Problem löst.

Har du frågor eller funderingar på hur man kan utveckla dessa kompetenser som mentor eller hur mentorskapet fungerar i sig är du varmt välkommen att kontakta oss.