8 punkter för framgångsrik förändringsledning

Förändringsledning, enklare än du tror!

8 punkter för lyckad förändring
8 punkter för lyckad förändring

Människan är skapt att vara misstänksam och restriktiv till förändring, det är en instinkt som lever kvar sedan jakt och samlar tiden.
Det pågår ständiga förändringar i våra liv, stora som små, vi tänker bara inte på dem som förändringar. Det kan vara en så liten förändring som att välja ett nytt diskmedel i affären eller att byta boende, båda är förändringar, även om du vanligtvis inte ser dem som det. Det är hur man hanterar, utvecklar och förvaltar förändring förändringsledning handlar om.

I en organisation är förändring ett måste i verksamhetens utveckling (för att uppnå utveckling krävs förändring) och kan således inte hindras. Dock kan förändringar hanteras på olika sätt.

”Det är inte den starkaste arten som överlever, inte heller den smartaste, utan den som kan anpassa sig till förändring bäst.”

//Darwin

Förändringsledning är konsten att genomföra framgångsrika förändringsarbeten. En lyckad förändring realiseras genom 8 olika framgångsfaktorer.

 • En klar och tydlig vision om förändringen
 • Ett aktivt och synligt stöd från högsta ledningen
 • En förståelse för varför förändringen måste till
 • En acceptans för införandet av förändringen
 • En delaktighet från en kritisk massa av de inblandade
 • Förmågan/kunskapen att genomföra förändringen
 • Kontinuerlig planering och uppföljning
 • Regelbunden kommunikation

Tecken på en framgångsrik förändring är:

 • Att individen anser sig ”vinna” något
 • Att den genomförs i ett lagom tempo
 • Att medarbetarna känner sig delaktiga