Bra eller dålig ledare – Finns de?

Det är en myt att du är en bra eller dålig ledare…

Antingen är du en ledare eller så är du det inte, i och med det finns det inte heller några bra eller dåliga ledare utan ”bara” ledare.

Ett ledarskap kan du varken ta eller bli tilldelad, ett ledarskap är något du förtjänar, något du blir vald att förvalta. En ledare definieras således av sin omgivning och inte sig själv. Ett ledarskap erhålls inte genom att man anses störst, bäst eller vackrast vilket man kan tro när man ser tillbaka på sin ungdom och då kompisgänget valde sin ”ledare.” Då valdes inte ledaren utifrån ett föredömligt och moraliskt korrekt beteende med fokus på gruppens bästa. Nej då valdes ledaren utifrån mer hierarkiska och populistiska principer (fysiskt starkast, bäst på fotboll, sötast eller hade finast kläder).

Bra och dåliga ledare
Bra och dåliga ledare

Saknar du kunskapen och förmågan att engagera, inspirera och få medarbetarna att vilja bidra kommer du inte heller att ses som deras ledare. Än mindre en bra eller dålig ledare. Vem som blir föremål för att förvalta ett ledarskap sitter alltså helt i betraktarens.

Läs mer om boken Kan jag så kan du och det Självspeglande ledarskapet.

Diskutera ledarskap med oss på Linkedin