Chefen = Projektledare & Förändringsledare

Rollerna projektledare & förändringsledare kommer att giftas ihop över tiden

kanske kommer det heta något annat i framtiden, varför inte ”verksamhetsleverantör”.

Förändringsledare, mentor 6 mentorskapJag förstår att projektledare har fokus på slutanvändare, intressenter och mottagare i sina projekt, det har vi lärt oss och utbildats inom sedan projektledaren såg dagens ljus. Mina tankar handlar inte om projektstyrningen (vi hamnar lätt där, att bara vi informerar eller gör mottagare och användare medvetna så lyckas vi, nej, det räcker alltså inte) eller vilka intressenter vi ska fokusera på, vilka vi ska ha med i projektleveransen för att lyckas.

Vad jag är ute efter är hur vi kommunicerar, interagerar och framför allt känner för de som berörs av projektet, och då menar jag inte bara användare, sponsorer och kunder utan framför allt de som ingår i projektarbetet (vi glömmer ofta dem till förmån för mottagare och användare), det är trots allt de som ska leverera projektprodukter och effekter.

Vi behöver föra in ett linjetänk inom projekt- och förändringsledning. Våra linjechefer får lära sig att leda och styra i sin chefsroll, att driva projekt och förändring borde utgå ifrån samma premisser, inte från leverabler, tidsplaner, milstolpar och resursjagande. Ett projekt är som vilket linjearbete som helst menar jag. Det vet alla som har haft en linjechefsroll. (Nu går säkert alla certifierade och utbildade PLs i taket. Men, så kan han väl inte säga? Per definition är ett projekt ett arbete som är klart definierat, med ett specifikt resultat, med tydligt satt tids- och budget-rammar och framför allt är det något som är temporärt, Och glöm för guds skulle inte att projektmålen alltid måste vara SMARTa). Varje dag jobbar vi chefer på samma sätt (eller åtminstone borde, lika väl som det finns ifrågasatta chefer så finns det mindre bra projekt- och förändringsledare). Skillnaden är att genom att skilja på projekt och linje tror vi att vi får ett ökat fokus och bättre leveranssäkerhet i våra projekt, icke, det är same same. Och därför bör vi se på våra projekt och förändringsarbeten på samma sätt som det arbete som genomförs i linjen, med ett tydligt ledarskap och med utgångspunkt i ledaren och människan inte projektstyrande faktorer. Och även om många skulle säga att det gör jag och det är också det vi lär oss på utbildningarna så har jag sett för många misslyckade projekt för att hålla med ens lite.

Lika lite som att det skulle räcka med en ledarskapskurs för att göra en bra chef lika lite kan man certifiera sig inom IPMA, PROPS, RATTEN och PRINCE2 och tro att man kommer att lyckas med projekt- och förändringsarbeten. Förändringsledaren och projektledaren är bara taffliga försök till att formalisera en linjechefs vardag i hopp om att få ett bättre resultat.

Summa summarum så kommer vi inte lyckas genomföra fler framgångsrika projekt eller förändringar om vi ändå inte har ett tillräckligt bra chefsmaterial (förändringsledare + projektledare = linjechef/ledare). Morgondagens ledarskap behöver ha en grund i ledarskapsfilosofier som det självspeglande ledarskapet. Och genom att kombinera den klassiska projektledaren med den klassiska förändringsledaren kommer vi lyckas… Således gäller formeln projektledare ≈ förändringsledare.