Chefen som leverantör – en ny syn på chef & ledarskap

Chefen som leverantör – en ny syn på chef & ledarskap

Chefen som leverantör - en  ny syn på ledarskapet!
Chefen som leverantör

Chefen är som vilken leverantör som helst! Genom affärsmannaskap lyfter du verksamhetens status, förtroende och kvalité. Affärsmannaskap handlar om att lyssna, förstå och leverera efter behov.

Som chef och ledare har du till uppgift att leverera värde genom tjänster. Det gäller oavsett om du driver en stödfunktion internt (som HR och ekonomi) eller mot externa intressenter (traditionell kund). Uttrycket kund och leverantör behöver få en vidare definition än den traditionella där kunden är någon som betalar (person eller företag) för en vara eller tjänst som erbjuds av en leverantör (företag). Idag behöver utgångspunkten vara att en kund är alla de intressenter som kan dra nytta av det ni levererar (tjänster eller produkter). Till exempel när en HR-avdelning erbjuder arbetsrättsligt stöd till ”kunden” medarbetaren. Oavsett vem din kund är gäller samma regler, du är en leverantör med uppgift att leverera värde till kunden, värdet är ditt existensberättigande.

Du förhåller dig till detta genom affärsmannaskapet. Med hjälp av affärsmannaskapet kan lyfta din verksamhets status, förtroende och kvalité till höjder du inte kunnat ana. Förenklat handlar affärsmannaskap om att lyssna, förstå och leverera efter behov.

För att nå framgång med ert affärsmannaskap behöver personalen har en samsyn om vem kunden är och vilket värde han/hon har för er. Utan en samsyn är det svårt att bygga en kultur där kunden står i centrum och där er uppgift är att tillgodose de behov och krav som finns.

När jag håller föredrag och utbildningar i affärsmannaskap förmedlar jag en bild där medarbetarna ska se sin arbetsplats som sitt eget företag. På så sätt kan ni nå en typ av entreprenörskap där kunden ses som er viktigaste tillgång. Ert entreprenörskap bör bygga på tesen; vi inte har råd att förlora en enda kund. Och ja, även om ni är en intern stödfunktion som HR eller ekonomi ska ni agera utifrån en entreprenöriell anda. Idag kan vilken funktion som helst outsourcas!

Hur gör du, jobbar du aktivt med affärsmannaskap eller tar du dagen som den kommer och levererar till den som skriker högst?