Chefscoaching

Söker du inspiration som chef? Känner du att du vill utveckla din förmåga att leda och inspirera andra?

Då kan chefscoaching vara något för dig.

Coaching som begrepp är nära kopplat till hur man skapar inspiration hos människor att nå nya mål och nya framgångar. Det har vi tagit fasta på i vår roll som chefscoach.

Varför behöver jag en chefscoach?

Att vara chef är roligt, men det är också en utmaning. Det ställs ofta höga krav på att man ska kunna möta människor och fungera som en förebild för sina medarbetare, särskilt när det är lite motigt.

En chefscoach kan inte lösa alla problem. Men med bra chefscoaching kan du på ett strukturerat sätt, och utifrån dina egna erfarenheter och känslor, utvecklas och uppnå dina mål.

Tillsammans tar vi reda på vad du behöver för att utvecklas i din roll som chef!

Chefscoaching vad är det?

Chefscoaching är ett etablerat koncept som härstammar från USA. Termen coach (Wikipedia) kommer från början från sportens värld, närmare bestämt tränaren, coachen som driver, utvecklar och inspirerar lag eller individer till framgång.

På samma sätt kan en chefscoach vägleda och inspirera dig som chef till framgång. Syftet med mitt coachingprogram är att vi tillsammans ska finna vad som fungerar bäst för just dig. Allt genom ett strukturerat upplägg där du tar besluten och vi planerar, instruerar och bollar tankar och idéer.

Vi delar med oss av vår erfarenhet, metoder och verktyg så att du själv kan ta steget mot ett mer harmoniskt och framgångsrikt ledarskap.

Vem kan ha nytta av en chefscoach och chefscoaching?
Alla som har eller är på väg in i chef- och ledarrollen. Nya och gamla chefer, ledare, chefskandidater och personal med någon form av personalansvar (ex. teamledares och gruppchefer).

Mentor, coach och föreläsare
Antonio Tomar
En av våra coacher

Chefscoaching vs. Mentorskap

Även om chefscoaching och mentorskap handlar om personlig utveckling finns det tydliga skillnader.

Chefscoaching handlar mer om en inre personlig utveckling än mentorskapet. När mentorskapet syftar till att vägleda adepten i den direkta vardagen så handlar chefscoaching om att utveckla individen i ledaren och chefen över tiden.
Hur når jag självinsikt, hur tar och ger jag feedback, hur får jag bättre tålamod, hur prioriterar jag bättre, hur utvecklar jag min självkänsla och vad ska jag fokusera i min utveckling är bara några exempel på frågor som vi kan ställa och jobba med under din chefscoaching.

Chefscoaching är mer instruerande och ledande än mentorskapet.
Mentorn är ett bollplank där adepten främst ska finna lösningar och svar själv, coaching är mer strukturerarat och utbildande. Chefscoaching är vanligtvis mer strukturerat och styrt än mentorskapet, som är mer ad-hoc. Inom chefscoaching upprättas en plan, en strategisk plan på hur chefen ska arbeta och utvecklas över tiden. En utvecklingsplan där tydliga mål, effekter, milstolpar och leverabler ingår.
Ett likande upplägg kan användas i ett mentorprogram men det är inte alls lika vanligt eller självklart.

Läs mer om vårt mentorprogram här

Vi som chefscoacher

Som Chefscoach hjälper vi dig att utvecklas i din person och profession.
Vi har lång och djup kunskap och erfarenhet av att vägleda och utveckla ledare och organisationer. Vi har drivit förändringsarbeten i både små och stor organisationer. Vi har alla jobbat med verkssamhetsutvecklig och ledarskap i många år. Vi är framgångsrika chefer som har lett chefer och personal i internationella miljöer och på olika nivåer.

När vi antar rollen som chefscoach utgår vi alltid ifrån individen och dennes situation. Men också från filosofin det självspeglande ledarskapet som också utgår ifrån individens egna erfarenheter, kunskaper och instinkter. Boken Kan jag så kan du beskriver det självspeglande ledarskapet och ingår som material i alla våra coachinguppdrag.

I våra coachinguppdrag ingår det också ett rent administrativt arbete. Vi hjälper dig att formulerar din plan som vi sedan driver för att säkerställa att det vi kommit överens om faktiskt realiseras. Vi hjälper dig styra vilka aktiviteter som ska genomföras och när. Slutligen överlämnar vi en rapport som beskriver din utveckling och genomfört arbete.

Antonio Tomar

Andreas Lindström

Freddie Palmgren

Klas Caesar

Hans Wendt

Vad kan en chefscoach bidra med?

Att skapa förutsättningarna för reflektion och självinsikt. Att ge råd och vägleding i verktyg, metoder och modeller. Ett objektivt ifrågasättande med syfte att utveckla dig.
Genom coachingmötena får du möjligheten att diskutera ledarskapslära och utveckla egna svar och alternativa vägar för din personliga utveckling och roll som chef. Den bästa källan till personlig utveckling är du själv. Med rätt chefscoaching öppnar sig nya möjligheter för dig som ledare och människa, chefscoachen kan öppna dessa dörrar…

Som chef har du ansvar för både verksamhetens resultat och medarbetare. Därför är din egen utveckling av största vikt. Genom vårt coachingprogram ger vi dig som chef och ledare hjälp, stöd och inspiration i din roll. Som chefscoach hjälper vi dig utvecklas och mogna i din chefsroll genom att diskutera, planera och exekvera din individuella utveckling. Oavsett om ditt behov består av att genomföra förändringen, personlig utveckling, lösa problem eller bara bollar tankar och idéer så drivs arbetet på ett strukturerarat och resultatfokuserat vis.

Upplägg

Coachprogrammet pågår över 6-12 månader med uppehåll för längre semestertider, total genomförs 5-10 coachingmöten. Programmet är för dig som är chef och ledare och som söker stöd och inspiration utanför den egna verksamheten.

Under coachingprogrammet får du som chef tillgång till en mängd praktiska metoder och verktyg för att nå uppsatta mål. Det kan vara mallar, checklistor, modeller för prioritering, road maps, kommunikationsplaner och annat.
Ett av de mest uppskattade och nyttjade verktygen som du erhåller är det för administration, förvaltning och utveckling av verksamhetens projekt och uppdrag.
I vårt mentorprogram ingår liknande verktyg och metoder.

Coachingprogrammets innehåll:

  • 5-10 coaching-möten, a’ 2 timmar
  • Introduktion och planering (första mötet 3 timmar)
  • Individuell utvecklingsplan
  • Administration och uppföljning av utvecklingsplan (5-10 st. á 1 timma)
  • Möjligheten till korta avstämningar per telefon mellan coachingmötena (vid behov)
  • Ledarskapsboken Kan jag så kan du

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna