Citat om chef & ledarskap

Citat om chef & ledarskap

Här har jag samlat vad jag anser är de 10 mest intressanta och tankeväckande citaten om ledarskap.Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar.

Läs också mina läsares kommentarer och citat om min bok Kan jag så kan du.

Citat om chef & ledarskap, av kända & okända människor:

1. “Tror du att du är för liten för att påverka, då har du aldrig haft en mygga i sovrummet.”
– Okänd

2. ”Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.”
– Wayne Gretzky

3. “Ledarskap är handling, inte en position.”
Donald H. McGannon

4. “En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
– Jan Carlzon

5. “Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.”
– Aristoteles

6. “Jag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka göra alla nöjda.”
– Bill Cosby

7. “Livet blir hårdare ju mer man närmar sig toppen – kölden ökar, ansvaret ökar.”
– Friedrich Nietzsche

8. “Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort. Men ledaren vet att det är så det fungerar. När en ledare börjar göra för mycket, är det dags att gå tillbaka till sitt centrum och inre tystnad, för det ger balans. Balans skapar ordning. Där det finns ordning är det lite att göra.”
– Lao Tzu

9. “Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”
– Will Schutz

10. “Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv.”
– Leo Tolstoy

Våra citat om ledarskap:

”Individen är ledaren, ledaren är individen”

”Du föds inte till ledare, du väljs, utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och vunnen erfarenhet”

”Ledarskap grundar sig på individen i dig, inte rollen utanpå”

”Jag byggde upp en hård fasad för att skydda mitt mjuka inre”

”Återhållsamma chefer får återhållsamma medarbetare”

”Respekt kan ta år att bygga upp men sekunder att rasera”

“Kan jag så kan du”

 Läs fler citat om ledarskap här:

Citat om ledarskap 1

Citat om ledarskap 2

Citat om ledarskap 3