Den informella ledaren, en viktig allierad

Den informella ledaren, en viktig allierad

Informell ledareOm du kommer ny som chef bör du så tidigt som möjligt bringa klarhet i vem som har det informella ledarskapet och därefter knyta en god kontakt med personen i fråga. Den informella ledaren kan ha en stor påverkan på din situation och position som chef.

Det informella ledarskapet är det ledarskap som ingen har formellt blivit tilldelad. Det informella ledarskapet ligger ofta hos en person som har arbetat länge på arbetsplatsen, som har ett stort internt nätverk och en stor expertis och respekt hos medarbetarna. Som nyanländ chef kan du ha stor nytta och hjälp av en god relation med den informella ledaren. En sådan person kan stötta ditt ledarskap vid exempelvis beslutstagande, informationsspridning, informationsinhämtning och förankring av olika slag.

En bra relation med den informella ledaren når du genom att delegera ansvar och viktiga uppgifter, låt hen synas och vara en del i ditt ledarskap, du kan till och med behöva särbehandla personen i vissa fall, dock inte så att det ger en negativ effekt. Du kan också tilldela personen betydande roller som team leader, projektledare eller liknande, det visar på lojalitet och respekt.