Förändringsledning är morgondagens nya yrkesroll

Förändringsledning – nästa stora yrkesroll

För 10 år sedan förutspådde vi att yrkesrollen projektledaren skulle bli lika vanlig som konsultrollen. Idag är det en etablerad och självklar roll i västvärlden. Trots det misslyckas fortfarande många projekt. Detta kommer om några år vara ett minne blott om vi får som jag vill.

Det är fortfarande få organisationer som förstått vikten av förändringsledning även om flera av de större organisationerna vi har jobbat med har börjat snegla på den nya yrkesrollen, några har faktisk tagit sina första stapplande steg mot att införa något åt det hållet. Egentligen är inte förändringsledaren så olik den mer traditionella projektledar-rollen. Dock finns den väsentliga skillnaden att förändringsledaren fokuserar på mer än bara milstolpar och tidplaner. En förändringsledning syftar till ha hantera de psykologiska motstånd och försvar som är naturliga hinder i de flesta framåtriktade arbeten och projekt.

Praktisk förändringsledning
Praktisk förändringsledning

Förändringsledare är morgondagens projektledare, eller dagens projektledare är morgondagens förändringsledare kan man också säga.

Vår absoluta övertygelse är att vi kommer att ro hem mängder med projekt inom både tid, budget och nå förväntat resultat bara vi börjar agera som projektledare med fokus på individen (förändringsledare). Visst några av er hugger direkt, en förändringsledare är inte samma sak som en projektledare utan en person som snarare kompletterar projektledaren eller projektet/förändringen med sina kunskaper inom människans psykologiska barriärer. Icke menar vi. Inte ens i stora projekt och organisationer kan man eller ska man skilja på dessa roller.

Visst man kan ha förändringskontor och projektkontor för utveckling av metoder och teorier inom respektive område men de faktiska rollerna ska integreras i varandra. Visst finns det situationer där det krävs mer förändringsledning än andra men så är det i alla projekt och arbeten. Ska det drivas ett utvecklingsprojekt där en ny Iphone app. ska tas fram krävs det inte så mycket förändringsledning kanske men för att nå bästa möjliga resultat även i en sådan leverans krävs att projektledaren har kompetens om människans inbyggda rädslor och mentala murar.

Summa summarum, imorgon är projektledaren förändringsledare och förändringsledaren projektledare, målet och syftet med arbetet/projektet färgar var tyngdpunkten ligger.

Så, till alla våra projektledare, läs på om förändringsledning. På så vis kommer du inte bara lyckas med dina projekt utan även ha en säkrad framtid på arbetsmarknaden. Och till alla ni chefer och företagsledare som ännu inte sneglat på läran om förändringsledning, gör det.

Artikeln är född ur våra tankar om det moderna ledarskapet, Det självspeglande ledarskapet. Är du nyfiken på mer om det självspeglande ledarskapet.

Läs mer om ledarskapet