Förändringsledning

 • Står ni inför ett förändringsarbete men vet inte hur ni tar fösta steget?
 • Har ni påbörjat ett förändringsarbete men vet inte hur ni kommer vidare?
 • Saknar ni de förväntade effekterna av ert förändringsarbete?
 • Behöver ni hjälp att planera och kommunicera ert förändringsarbete?

”Det är inte den starkaste av arter som överlever, inte heller den mest intelligenta, utan den som bäst anpassar sig till förändring.”

Charles Darwin (1809-1882)
Förändringsledning

Vi kan hjälper er att komma vidare…

Hör av dig till oss så lovar vi att ni når ett positivt resultat av ert förändringsarbete. Vi har gjort det förut och har en paketerad lösning för att enkelt och snabbt komma igång och få fart på er förändringsarbete.

I all verksamhet uppstår det situationer då det krävs utveckling, nya tag eller förändringar för att komma vidare. Det är i dessa situationer min filosofi och MFAF-modellen kommer in i bilden.

Förändringsledning är nämligen mer än vanlig projektledning. Istället för att fastna i tidsplaner och milstolpar jobbar vi med de psykologiska hinder och försvarsmekanismer som ofta hindrar framåtsträvande projekt eller arbeten.

Läs fler texter om förändringsledning här

Ledarskap i förändring

Idag är det fler och fler som upptäcker fördelarna med förändringsledning. Kanske kommer begreppet först om några år vara lika etablerat som projektledning är idag. Men det är vår övertygelse att förändringsledning som idé kan förändra inte bara ditt företag – utan kanske samhället i stort.

Våga ta steget in i framtiden! Lär dig om hur du bryter ner mentala spärrar och hinder. Du kommer snabbt att skapa de allra bästa förutsättningarna för ditt företag att utvecklas och gå vidare.

Förändring, negativ energi eller konstruktiv kraft?

Detta är en intressant fråga. Försök ha med er den under mötet för att se om ni ser annorlunda på en förändring efteråt.

Förändring är inget unikt! Utveckling kräver förändring!

Världen förändras ständigt & i själva förändringsprocessen finns psykologiska försvar som är helt naturliga för individen. Det pågår ständiga förändringar i våra liv, både privat och på arbetet. Stora som små, vi tänker bara inte på dem som förändringar. Det kan vara så små förändring som välja ett annat diskmedel när du är och handlar men det kan även vara så stor förändringar som att byta bostad, båda är förändringar, även om man inte vanligtvis ser dem som det.

I en organisation är förändring en naturlig del i verksamhetens utveckling och kan således inte hindras. Dock kan förändringar hanteras på olika sätt, både från ledning och personal.

Läs om MFAF-modellen & lyckat förändringsarbete här

Består av fem framgångsfaktorer som tillsammans borgar för ett lyckat förändringsarbete.

 • En huvudprocess med syftet att möjliggöra och säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt för att realisera en förändring
 • Innefattar de faktorer (MFAF) som måste hanteras inom huvudprocessen för att realisera förändringen:
  – Medvetenhet
  – Förståelse
  – Acceptans
  – Förmåga
 • Kravet på grundläggande fundament i form av verksamhetens ledarskap, vision, strategi, mål och planer
 • Två stödprocesser i form av planering/utvärdering och kontinuerlig kommunikation
MFAF-modellen - Förändringsledning när det fungerar
Förändringsledningsmodellen MFAF: Medvetenhet, Förståelse, Acceptans & Förmåga