Coachande Ledarskap – Modernt ledarskap

Följ med på en fascinerande och spännande Föreläsning i Coachande Ledarskap, hur man leder på 2000-talet. En berättelse om västvärldens sätt att styra och leda sina verksamheter sedan 100 år tillbaka i tiden. Du får ta del av föreläsarens högst personliga erfarenheter på ett utlämnande och humoristiskt vis. Vi lovar, du kommer inte att lämna föreläsningen oberörd…

Föreläsning i coachande ledarskap
Taylor – Ledarskapets fader

Allt började för 100 år sedan!

För att förstå varför våra organisationer styrs och leds som idag behöver vi backa tillbaks drygt 100 år i tiden. Till en tid då invandringen till Amerika var enorm och det behövdes bättre och mer effektiva sätt att producera mat, hus och förnödenheter, ja allting egentligen. Fokus låg på massproduktion. Arbetskraften var av förståeliga själ inte optimal. Invandrarna hade svårt med språket och arbetsmetoderna var inte samma som i hemlandet, kulturen var naturligtvis en annan faktor som spelade in.
Vid den här tiden dök det upp en man som skulle förändra synen på organisationsutveckling för en lång tid framöver, grundaren till ledarskapet som en lära. Fredric Winslow Taylor.

Taylors tankar och idéer om hur vi styr och leder våra organisationer har gjort enorma avtryck på dagens verksamhetsstyrning och ledning.

Vi lever i en ny tid, med nya krav & behov

Men idag ser världen men också behoven helt annorlunda ut, vi lever i en helt annan tid. Men trots det envisas vi med att driva och utveckla våra organisationer efter Taylors föråldrade tankar.
Idag brottas vi med globaliseringen (alla kan nå och pratat med alla när som helst), en allt större kund- och konsumentmakt. Och inte nog med det, idag tampas vi också med saker som lågprisländer, anpassning till snabbt skiftande marknader och konjunkturer, men också hur vi får våra verksamheter att bli mer innovativa och hur vi ska behålla våra medarbetare i mer än tre-fyra  år.

Idag behöver ett nytt sätt att leda, ett modernt ledarskap byggt på individen, individen i dig som ledare men också individen i dig som medarbetare, medborgare, kund och leverantör. Särbehandling kommer inte längre vara ett privilegium för chefer och nyckelpersoner utan framtidens arbetstagare kommer att förvänta sig och kräva en individuell särbehandling.

Därför är det dags att skrota Taylors hundraåriga hierarkiska organisationsmodell och börja använde en ny typ av ledarskap. Där vi fokuserar på medarbetarna och deras integrationer, samarbeten och välmående snarare än vem som bestämmer över vem.

Vill du veta mer om vår Föreläsning i Coachande Ledarskap

Vill du boka eller veta mer om den specifika föreläsningen (Föreläsning i Coachande Ledarskap) eller saknar du ett ämne i repertoaren är du varmt välkommen att höra av dig. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda föreläsningar och ledarskapsutbildningar inom många fler ämnen än ovan.