Det Självspeglande ledarskapet

Ju fler roller, värderingar, krav och tankar vi bär med oss som inte rimmar med oss själva desto längre bort från vår egen person och med det vårt eget ledarskap kommer vi. Och desto svårare får vi att skapa en gemenskap, ett engagemang och förutsättningarna för ett modernt ledarskap.

Det här med ledarskap är egentligen ganska enkelt! Det är trots allt så att 100 % av alla kunder är människor, 100 % av alla medarbetare är människor och hör och häpna, 100 % av alla chefer är också människor. Den som därför tror att ledarskap handlar om något annat än just människan förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens ledarskap. Boka en föreläsning i Personligt ledarskap och bli inspirerad, underhållen och lite rikare på kunskap…

Föreläsning - Personligt Ledarskap - Det självspeglande ledarskapet
Föreläsning – Personligt Ledarskap, det självspeglande ledarskapet

Har vi inte hört det förut?

Hur många har inte någon gång fått höra att personalen är det viktigaste verksamheten har? Att utan er hade vi aldrig varit där vi är idag! Alla har någon gång fått höra något liknande på en konferens, kick off eller ett möte. Paradoxalt nog så används den här typen av retorik i de flesta organisationer MEN utan att den har något direkt värde, vi är fortfarande kvar i gamla tankar och idéer om tidsstudier, hierarkier och vem som bestämmer över vem.

Den ledarskapliga frågan handlar inte om hur vi får våra medarbetare att uppfylla verksamhetens mål och visioner. Utan hur vi utövar ett ledarskap som motiverar, utmanar och skapar förutsättningarna för att medarbetarna ska nå sina mål, sina förväntningar och i slutänden faktiskt sina drömmar. Samtidigt som vi naturligtvis hjälper våra kunder, stöttar våra organisationer och skapar lönsamhet.

Boka föreläsning i Personligt Ledarskap och få nya tankar och idéer om hur man kan leda olika generationer och människor sida vid sida och till framgång. Vi lovar du kommer inte går hem oberörd.

För mer information om föreläsningen

Vill du boka eller veta mer om den specifika föreläsningen (Föreläsning i Personligt Ledarskap) eller saknar du ett ämne i repertoaren är du varmt välkommen att höra av dig. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda föreläsningar och ledarskapsutbildningar inom många olika ämnen.