Att vara Mentor för unga människor

Ungdomarna i dag måste klara av mycket mer personliga och sociala påfrestningar än någon tidigare generation av ungdomar. Tidiga insatser genom en strukturerad mentor/adept-relation menar vi kan ge ungdomarna de verktyg och stöd de behöver för att effektivt hantera dessa påfrestningar. Att förstå de många sociala, psykologiska och fysiska kraven som ungdomarna ställs inför är oerhört viktigt för den som ska axla rollen som mentor för en ung människa. Vilket tillika är grunden i vår föreläsning ”Mentorskap för unga människor”.

Under föreläsningen introduceras publiken i konceptet mentorskap och varför det är så framgångsrikt. Fokus ligger på att med hjälp av humor och verklighetsförankrade exempel illustrera vad som krävs för att leda unga människor genom mentorskapets väg och utmaningar. Stor fokus ligger på de områden som är mer tongivande i en ung människas liv. Och till lika de områdena som en mentor till en ung människa behöver kunskap och förståelse om.

  • Grupptryck
  • Självkänsla
  • Otrygghet
  • Våld
  • Depression
  • Sexualitet
  • Tro och religion
  • Prioriteringar
  • Karriär & arbete

Vad är en bra mentor Vi avslutar föreläsningen med att gå igenom de tre viktigaste kompetenserna eller förmågorna som en mentor behöver för att lyckas i sin mentor/adept-relation. Ett öppet sinne, lyhördhet och …

Boka föreläsningen i Mentorskap för unga människor och få inspiration till ert eget program, nya kunskaper och en underhållande stund med kollegorna.

För mer information om föreläsningen

Vill du boka eller veta mer om den specifika föreläsningen (Föreläsning i mentorskap för unga männiksor) eller saknar du ett ämne i repertoaren är du varmt välkommen att höra av dig. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda föreläsningar och ledarskapsutbildningar inom många olika ämnen.