“Generation Z” finns de?

Generation Z

“I see no hope for the future of our people if they are dependent on the frivolous youth of today, for certainly all youth are reckless beyond words. When I was a boy, we were taught to be discrete and respectful of elders, but the present youth are exceedingly wise and impatient of restraint.” Hesiod 700 f.Kr.

Idag pratas det mycket om generationer, hur de är och hur vi skall kunna arbeta med dem. Främst pratas det om ”Generation Z”, de som är födda mellan c:a 1994-2010*.

De är alltså idag mellan 7 och 23 år och många pratar gärna om att de är ”lata, naiva, otåliga, självupptagna, osociala… m.m.” och hur skall vi kunna få något gjort om vi är beroende av dem för att få arbetet gjort.

När vi pratar om generationer hänvisar vi till en viss grupp personer som har gemensamt att de är födda under en viss tid, som till exempel Generation Z. Det de har gemensamt är att de alla är människor, även om de växt upp under helt olika tidsåldrar. När generationen ”Baby Boomers” (de som är födda c:a 1940-1960) var unga fanns inte Internet, att ha bil var heller ingen självklarhet. När de sedan fick barn som började se på VHS trodde de att framtiden var förlorad precis som Hesiod beskriver ovan.

Visst är de annorlunda än oss men beskrivningen ovan stämmer inte in på dem, även om det säkert finns undantag, men det har det gjort i alla generationer. För dem är internet helt självklart, ”smart phones” kom till när de äldsta av dem var 13 år och ett klassiskt uppslagsverk har de förmodligen aldrig behövt använda.  För dem innebär ”att vara social” en helt annan sak än det gör för oss.

De är människor och vi kommer vara beroende av dem i framtiden, dessutom kommer vi behöva lära oss av dem. Se till exempel på Microsofts VD som tagit en yngre mentor bara för att få ett annat perspektiv. Smart initiativ!

 

Hur gör vi då för att arbeta och leva tillsammans med ”Generation Z”?

Det viktigaste är förstås att inse att de är mGeneration Zänniskor, precis som oss, men vi behöver samtidigt förstå att de är uppväxta i en helt annan värld där internet, mobiltelefoner, e-handel m.m. är självklarheter och vi behöver därför bemöta dem som vi gör när vi möter främmande kulturer.

Vad behöver vi då göra för att kunna lyckas arbeta tillsammans som människor?
Det är framförallt 3 saker som vi behöver tänka på:

  • Att ha ett öppet sinne!

Vi har allaHa ett öppet sinne en ”ryggsäck” som färgar våra värderingar, våra reaktioner och vårt agerande. Men vi behöver förstå vad vi kan lära oss av dem och deras syn på hur de ser på saker. så att vi med öppna ögon och ett öppet sinne ta in deras budskap och utvecklas till att förstå deras syn på världen.

 

  • Lyssna aktivt!

Genom att vara aktiva lyssnare kan vi förstå vad det är de egentligen menar. Tillsammans kan vi då nå våra mål. Även om det kanske blir på ett annat sätt än vi tänkt oss, men det är ju målet som är viktigt, kanske inte att vi följer just ”vår” väg dit.

  • Var en förhörsledare

Det kan låta märkligt men en bra förhörsledare ställer de rätta frågorna, för att förstå bättre och därefter kunna ta rätt beslut. Därför är det viktigt att våga utmana och ställa de där tuffa frågorna och att vänta på svaret utan att själv ge ”vår” idé om vad de borde svara.

 

 

Det finns lite mer att tänka på för att få med sig medarbetare och det är:

  • De vill ha ett syfte till varför – men vilken arbetsgivare vill ha medarbetare som inte förstår sin arbetsuppgift?
  • De vill påverka framtiden och sin arbetsplats – svårt att se det som negativt
  • De är sociala på ett annat sätt än tidigare generationer – är det verkligen ett problem?
  • De vill arbeta på andra sätt än tidigare – med dagens teknik och bra ledarskap går det att erbjuda nya sätt att arbeta på.

Tänk därför på Habit #5 från Stephen R. Coveys bok ”The 7 habits of highly effective people”!

”Sök först att förstå, sedan att bli förstådd!”

Vill ni veta mer om Generation Z och varför de är som de är, hur man attraherar dem på arbetsmarknaden?

Vi har en väldigt uppskattad föreläsning om Generation Z, boka oss genom att ringa 031-337 57 50 eller maila på info@larssonco.com

Kommentar på en föreläsning:
”Så skönt med någon som inte målar ut oss som omöjliga” – Deltagare, Generation Z

 

* Det finns lite olika åsikter om vilka år Generation Z är födda men eftersom de är just människor så spelar det ju inte så stor roll. ?