Hur är en bra mentor?

Hur är en bra mentor?

En mentor är en erfaren person som ger information, råd, stöd och uppmuntran till en annan person. En mentor leder och styr med hjälp av att vara ett gott exempel, bl.a. genom hans / hennes kompetens och erfarenhet. enkelt uttryckt är en mentor en person du kan lära dig något av. En bra mentor är en pålitlig person som stöttar dig i vardagens utmaningar och aktiviteter. En bra mentor ger adepten andra infallsvinklar och sår frön som adepten driver och omhändertar till lösningar och mål.
Listan föreslår egenskaper och ansvarsområden för att vara en bra mentor.

  • Har ingen egen agenda i sin mentorroll
  • Strukturerar mentor/adept-relationen
  • Uppmuntrar utforskandet av idéer och risktagande i vardagen
  • Tillhandahålla lämpliga och tillräckligt snabba råd
  • Ingjuter självsäkerhet och erfarenhet i arbetsrelaterad frågor
  • Hjälper adepten att se möjligheter i olika sammanhang
  • Föreslå lämpliga utvecklingsområden
  • Tjänar som en källa till information och verktyg

 

Läs mer om mentorskapet fördelar och hur det fungerar HÄR