Intervju: Varför behövs det ännu en ledarskapsbok

Varför behövs det ännu en ledarskapsbok?

Författarintervju i tidskriften Norra Halland

– De flesta ledarskapsböcker handlar om föråldrade teoretiska modeller som visar grafer, matriser och modeller på hur man ska eller inte ska vara som chef och ledare. Min bok går tvärs emot det. Min bok innehåller exempelvis bara en enda bild.

– Vi har fastnat i 100 år gamla tankar om hur ett ledarskap ska vara. Vi anpassar våra verksamheter till snabbt skiftande konjunkturer, finansiella stormar och marknader. Samtidigt försöker vi skapa attraktiva arbetsplatser och hantera de växande generationsskillnaderna mellan unga och gamla.

– Men få tycks inse att vårt ledarskap, hur vi leder och styr våra organisationer har stannat av. Fortfarande använder vi hierarkiska organisationsmodeller där rollerna chef och underställd är mer eller mindre huggna i sten.

Vad är din huvudtes?

– Att alla kan bli ledare, bara viljan och intresset finns. Det här med ledarskap är egentligen inte så svårt.

– Det finns bara ett sätt att leda och det är genom att vara sig själv. Jag menar att man inte kan styra sitt agerande utifrån särskilda ledarstilar och teoretiska modeller, utan att det är ens känslor, instinkter och vanor som styr hur man agerar. Alla som har försökt följa någon ledarstil från någon bok eller kurs vet att det inte fungerar.

Vad skiljer ditt sätt från det rådande?

– I det självspeglande ledarskapet är det medarbetarna som utvecklar och driver verksamheten framåt.

– Vi tar för givet att chefen är den som ska sitta inne med all information, som ska ta de viktiga besluten och som ska lyfta bonusarna. När det i själva verket borde vara tvärtom. Det är medarbetarna som borde vara dem vi hyllar när det går bra, det borde vara de som får bonusarna.

Vad gör du när du inte skriver böcker?

– Massor, jag spenderar mycket tid med mina grabbar. Vi tränar brottning och Taekwondo tillsammans. Det är extra roligt att vi tränar i samma grupp. Jag har precis avslutat en svensk klassiker vilket har tagit mycket av min tid. Så motion och att testa gränser är något jag gillar. Annars är jag aktiv i del ideella arrangemang och tjänstgör som mentor.

Hur har det gått efter boksläppet i september?

– Långt över förväntan. Ja sålde slut på de första böckerna innan de ens hade skickats ifrån tryckeriet. Jag har precis fått en förfrågan på 400 böcker till Sveriges största Chefsnätverk. Så vem vet, kanske de sex åren det har tagit mig att skriva den ändå inte var förgäves.