Jag kallar det Personalmannaskap

Återhållsamma chefer får återhållsamma medarbetare

Skapa gemenskap genom personalmannaskap

När du arbetar med din personal i avseende att nå ett bättre resultat och en ökad effektivitet behöver du ta hänsyn till en mängd saker. Det kan vara verksamhetsmål, problemlösning, informationshantering, konflikthantering men också något annat, något jag har valt att kalla personalmannaskap.

Det är genom ledaren och inte chefen i dig som du skapar de förutsättningar som krävs för en välmående organisation. Genom personalmannaskapet får du medarbetarna att trivas och har roligt. Trivsel är en av de viktigaste ingredienserna för medarbetarnas välbefinnande och således även för gemenskap, solidaritet och samsyn.

Andra viktiga ingredienser är delaktighet och gemenskap. Att skapa delaktighet och gemenskap är egentligen inte så märkvärdigt.

Genom att involvera medarbetarna i det vardagliga och strategiska planeringsarbetet samt att hålla en öppen och ärlig dialog kommer ni med tiden uppnå en miljö där medarbetarna faktiskt vågar ifrågasätta, inte bara varandra utan även dig, en miljö där delaktighet och gemenskap främjas.

Visst, det finns alltid viss information som du varken kan eller bör delge dina medarbetare men våga släppa informationsmakten så kommer du få en mer dynamisk dialog med dina medarbetare. Många chefer tror sig vara oersättliga bara de håller information för sig själva, men det är helt tvärt om, en återhållsam chef får återhållsamma medarbetare. Inom en snar framtid kommer en sådan chef få ”bita i det sura äpplet” och erkänna sitt misslyckande i att uppnå delaktighet och gemenskap.

I en återhållsam miljö kommer det alltid finnas en förtroendefråga mellan chef och medarbetare.

”Välmående medarbetare är en förutsättning för ett väl fungerande ledarskap, ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för välmående medarbetare”. Detta är personalmannaskap i sin enklaste form.

Definition, personalmannaskap

Att du som chef och ledare är omhändertagande och lyhörd för dina medarbetares behov, krav och önskemål. Att du som chef och ledare arbetar aktivt och målinriktat för att omvandla medarbetarnas behov, krav och önskemål till för dem en värdeskapande och stimulerande arbetssituation och samhörighet.

Att medarbetarna är viktiga säger sig självt. Men att de är det mest betydelsefulla och dyrbaraste du har att tillgå är det få som insett, ännu mindre agerar efter. Utan medarbetarna har du naturligtvis inget att leda eller arbeta med.

Undermåliga verktyg ger undermåliga resultat. Se dig själv som en hantverkare, resultatet av en hantverkares hårda arbete kan inte nå ett bättre resultat än vad konditionen på hans verktyg tillåter. “Verktygen” (medarbetarna) är A och O för dig som chef och ledare. Se därför till att medarbetarna underhålls och omhändertas med omsorg och respekt.

Visst, de går att byta ut ett eller annat “verktyg” när de inte fyller sin funktion men gör inte misstaget att byta ut ett “verktyg” utan att ge det en chans till förbättring och utveckling. Det är nämligen ditt ansvar och din uppgift som chef att söka den möjlighet och potential dina “verktyg” besitter, så börja med att hushålla med dem du redan har, se till att de trivs och är i bra form (både mentalt och fysiskt) så kanske du slipper rekrytera i onödan.

När du utvecklar eller förvaltar din verksamhet är det viktigt att du inte har för bråttom utan att du har en långsiktig plan. En välmående verksamhet kan inte skapas på ”beställning”, den måste få den tid som krävs. Alla medarbetare behöver en möjlighet att i sin egen takt ta till sig en förändring eller strategi. Det krävs mycket tid, tålamod och ett stort engagemang för att lyckas med konststycket att skapa en välmående verksamhet där medarbetarna respekterar både sig själva och sina kollegor. Strävan att nå detta välstånd kan realiseras genom att du arbetar med personalmannaskap.