Kanomodellen för att förstå sina medarbetare

Vet du vad dina medarbetare förväntar sig av dig – Kanomodellen

För att öka din medvetenhet i ämnet ”nöjda” medarbetare och tillfredsställelse är Kanomodellen till stor hjälp. Modellen utvecklades på 80 talet av Japanen Noriaki Kano. Kanomodellen illustrerar hur tillfredsställelsen hos en person, medarbetare eller kund påverkas utifrån dennes förväntningar (vilka behov ex. medarbetaren har) och graden av förväntningarnas uppfyllelse. Genom att vara medveten om medarbetares olika behov kan du arbeta strategiskt och ligga steget före. Kanomodellen beskriver tre olika behov en människa kan ha. Beroende på hur du som chef lyckas uppfylla dessa behov kommer medarbetaren vara mer eller mindre tillfredsställd. Behoven som en medarbetare kan ha, är basbehov, uttalade behov och omedvetna behov.

Ta hand om dina medarbetare
Kanomodellen beskriver förhållandet mellan medarbetarens tillfredställelse kopplat till graden av behovsuppfyllnad.

Kanomodellens tre behov
Basbehov: Behov som medarbetaren kallt förväntar sig bli uppfyllda, dessa behov anses vara hygienfaktorer. Kunskapen om dessa behov kan i princip inte erhållas, dessa behov förväntar sig medarbetaren helt enkelt att du är medvetna om. Att uppfylla dessa behov ger ingen positiv tillfredsställelse hos medarbetaren, utan tvärtom är dessa behov tvingande, kan du inte uppfylla dessa är det ”adjös” som arbetsgivare.

Exempel på basbehov är: att betala lönen i tid, hålla vad du lovar, att man får sin semester och att man har de verktyg som behövs för att kunna utföra sitt jobb.

Uttalade behov: Den här typen av behov bygger på medarbetarens medvetna och uttalade behov, krav och önskemål. Dessa behov är väsentliga för medarbetaren. Lyckas du uppfylla dem ökar tillfredsställelse hos medarbetaren linjärt med uppfyllnadsgraden. Dessa behov kan du förvissa dig om via dialog, öppet i tak, utvecklingssamtal, undersökningar, intervjuer och liknande.

Exempel på uttalade behov är: Ha en klar och tydlig strategi, bra arbetsscheman, intressanta arbetsuppgifter, ge bra råd, stöd och rekommendationer.

Omedvetna behov:Grädden på moset”. Kan ni uppfylla något av de omedvetna behoven når du ”stjärnstatus” som chef. För att uppnå dessa behov krävs att du är proaktiva och bedriver ett aktivt sökande efter för medarbetaren värdehöjande sakar och lösningar. Det är främst genom ett aktivt och lyhört ledarskap och en långsiktig och nära relation du får vetskap om dessa behov.

Exempel på omedvetna behov hos medarbetaren kan vara: komma med idéer på nya intressanta arbetssätt, ge oväntad stor frihet, låta medarbetare jobba hemifrån en dag i veckan eller göra vardagen enklare och roligare för dina medarbetare.

Arbeta proaktivt!
I de flesta fall där en medarbetare har lämnat sin arbetsgivare görs det utan någon som helst förvarning, arbetstagaren säger helt sonika upp sig utan att på något sätt indikerat det. För att undvika att det händer dig är det viktigt med en personlig och långsiktig relation där klimatet är öppet och ärligt. Då har du iallafall en möjlighet att uppmärksamma eventuella missnöjen och agera innan det är försent.