Ledarskap är inspirerande

Att få leda är ett privilegie

Jag blir både arg och frustrerad när jag tänker på chefer (för de ska banne mig inte kalla sig ledare) som dyrt och heligt talar om att det är medarbetarna som gör företaget, att ”utan er hade vi aldrig varit där vi är idag.”

Jag vet inte hur många gånger jag har hört en företagsledare stå på scenen under en kick off och basunera ut något liknande. Ändå är det inte mer än en handfull chefer och ledare under min karriär som verkligen levt upp till sina ord.

Egentligen är det inte så konstigt. Av den enkla anledningen att de flesta chefer saknar både förståelse och kunskap om hur dessa fraser omsätts i handling. Här är det tacksamt att ge Sveriges utbildningsväsen en känga. Trots att vi idag vet att kompetenta chefer och ledare är avgörande för att utveckla och driva framgångsrika organisationer och i förlägningen ett land finns det än idag få skolutbildningar som innefattar moment som chef- och ledarskap.

Exempelvis innehåller varken de samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammen eller civilingenjörsprogrammet något sådant moment. Orättvist förväntar vi oss ändå att våra chefer och ledare ska vara lyhörda, förstående, auktoritära, kompetenta, allmänbildade, kommunikativa, roliga och inte minst sociala.

Men trots de krav och förväntningar som följer med ledarskapet menar jag att de positiva aspekterna långt överväger de negativa. Ledarskap är inspirerande. Varje företeelse inom ledarskapet som i perioder kan upplevas som påfrestande, svåra eller till och med outhärdliga kan vändas till något positivt.

Ta en beslutsprocess, ett viktigt beslut kan frambringa både rädsla och ångest. Men det kan också vara något befriande, spännande och inspirerande. Jag minns flera tillfällen när jag varit ansvarig för situationer då jag tvingats ta besvärliga och viktiga beslut. Man känner sig levande, pressen och allvaret är på topp samtidigt som man måste leverera, det är både nervöst och spännande.

Ta till dig chefskapet, bli inspirerad och känn dig utvald. Inse att du har en avgörande roll i verksamhetens framgång och överlevnad. Med den inställningen får du en bra grund i din jakt på ett självspeglande ledarskap.