Att leda handlar inte om att vara chefAtt leda på 2000-talet

Med filosofin om Det självspeglande ledarskapet (DSL) har vi på Larsson & Co tagit steget mot en ny tids ledarskap.

Det enklaste sättet att bli och vara en god ledare är att utgå från sig själv, sina egna tankar, värderingar och känslor. Det är vem du är som individ som bestämmer hur du blir som ledare. Med ett coachande ledarskap kan du få hjälp att finna dig själv och ditt ledarskap.

I ett coachande ledarskap som det självspeglande ledarskapet finns inga pekpinnar eller ledarstilar att leva upp till. Du ges möjligheten att öka både självkänsla och självinsikt. Först när du drar nytta av all den kunskap och erfarenhet du redan har, kan du nå verklig framgång.

Alla människor är olika. Och allt börjar med dig och att du vågar vara dig själv. Så våga satsa på ett coachande ledarskap som det självspeglande – och på att ta fram ditt eget unika sätt att leda!

 

Allt börjar med dig själv!Allt börjar med dig själv

Det finns bara ett sätt att leda på och det är genom dig själv. Att utgå ifrån dina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar har inget med ledarstilar att göra utan hur du är som person och hur du uppfattar situationer. Vi menar att du inte kan styra ditt agerande utifrån förbestämda ledarstilar eller teoretiska modeller, det är dina instinkter och vanor som styr ditt agerande. Inom det självspeglande ledarskapet ™ finns det “inga eller alla” ledarstilar, varje individ och därmed varje ledare har sitt unika sätt att vara och leda.

Det självspeglande ledarskapet (DSL) är varken en ledarstil eller teori

Det är ett förhållningssätt, en  filosofi i hur du kan nå framgång genom att utgå ifrån dig själv som individ. Allt vi gör, säger, känner och ger uttryck för åskådliggör vem vi är. Den vi är speglar (där av självspeglande) i sin tur vårt ledarskap.

Vi är alla olika, även du och  det måste du acceptera och ta lärdom av. Vi är alla unika, och därför har vi  alla rätten att bli särbehandlade.

De fyra själven är metod, ett  hjälpmedel för att utveckla dig själv och ditt ledarskap.
Din person är  uppbyggd av många komplexa delar, några av dem är instinkter, vanor,  beteende, värderingar och moral.

Teoretiska modeller och verktyg kan inte få  dig att ändra dina invanda och instinktiva beteenden, till det behöver du något  djupare, inom det självspeglande ledarskapet används bland annat de fyra  själven. Självinsikt, Självkänsla, Självacceptans och självdisciplin.

Självinsikt

Insikt innebär en förståelse för sammanhanget, en förståelse för hur saker hänger ihop och hur de fungerar tillsammans. Självinsikt innebär en förståelse och medvetenhet om sin egen existens och de sammanhang du lever i. En god självinsikt innebär att du har en bra kännedom om sambanden mellan dina styrkor och svagheter å ena sidan och dina känslor och beteende å andra sidan.

Självkänsla

Självkänslan beskriver hur du värderar dig själv som människa. Självkänslan är din egen personliga plattform, grunden till vem du anser dig vara och vad du tror dig kunna åstadkomma. En låg självkänsla betyder inte att du är misslyckad eller inte omtyckt utan “endast” att du själv värderar dig så.

Självacceptans

Glöm allt om den svenska jantelagen, älska dig själv. Självacceptans är att vara tillfreds med sig själv trots sina brister.

Inom det självspeglande ledarskapet ™ används självacceptansen främst med syftet att komma till ro med sig själv, att inse och komma överens med sig själv att mycket av den du är inte kan förändras i en handvändning.

Självdisciplin

Att gå från tanke till handling är något avgörande för en chef. Att förmå leverera efter planer och uppsatta mål och att nå förväntat resultat är underförstått. För att lyckas med det krävs självdisciplin.

Självdisciplin är att gå från tanke till handling för att du anser handlingen vara värd det!

 

Det självspeglande ledarskapets grundtes

Allt vi känner, gör, säger och ger uttryck för åskådliggör  vem vi är. Vem vi är speglar (där av självspeglande) vårt ledarskap. Vi är alla olika, även du och det måste du acceptera och ta lärdom av. Vi är alla unika, och därför har vi alla rätten att bli särbehandlade.

Vill du veta mer om filosofin? Beställa boken Kan jag så kan du här