Utbildning Diplomerad Mentor för unga människor

mentor ung

De primära målet med mentorutbildningen är att förankra engagemanget hos mentorn, fastställa de grundläggande komponenterna i mentorskapet och att förbereda mentorn för verkligheten som mentor för en ung människa. Programmet är utformat för att ge mentorn en stabil grund i att axla rollen som mentor. Inklusive förståelse för mentorns roll och bidrag, hur man kommunicerar och vägleder men framför allt får mentorn en god förståelse för en ung människas utmaningar i livet och i sin omgivning.

I vår mentorutbildning för unga utgår vi helt och hållet ifrån den unga människans utmaningar, rättigheter, risker och psykosociala aspekter. Enkelt uttryckt, vi utgår ifrån hur det är att vara ung.

Därför kan en ung människa behöva en mentor

Ungdomarna i dag måste klara av mycket mer personliga och sociala påfrestningar än någon tidigare generation av ungdomar. Tidiga insatser genom en strukturerad mentor-relation tror vi på Larsson & Co kan ge ungdomarna de verktyg och stöd de behöver för att effektivt hantera dessa påfrestningar.

Att förstå de många sociala, psykologiska och fysiska kraven som ungdomarna ställs inför är oerhört viktigt för den som ska axla rollen som mentor för en ung människa. Vilket tillika är grunden i vårt mentorutbildning ”mentor för ung människa”.

Nedan följer en beskrivning av några av de områdena som en mentor till en ung människa behöver kunskap och förståelse om. Samtliga områden och frågeställningar tar vi fast på i vårt mentorprogram.

Läs vår handbok för ett lyckat mentorskap

Kursen Diplomerad mentor för unga människor är till för individer och företag som erbjuder mentorrollen eller ett mentorprogram.  För chefer som vill utöka sina mentorkunskaper, för människor som söker en mentorskap (adept) eller bara för dig som vill spetsa till dina kunskaper och ditt CV med något annorlunda och exklusivt.

Kursinnehåll:

Mentorskapets historia Skillnader mellan formellt och informellt mentorskap Vad skiljer mentorskap från coaching Rollen – Mentor Rollen – Adept Hantera förväntningar Sätta agendan Mötesstrukturen Kommunicera – Aktivt lyssnande & bekräfta Kommunicera – Ge feedback

Utbildningen tar speciellt fasta på de utmaningar som ligger våra unga människor närmast, så som:

Grupptryck
En av de största krafterna som påverkar våra ungdomar är makt och inflytande från sina kamrater. Nyfikenheten att experimentera med kriminalitet, alkohol, tobak och droger är ett ständigt hot mot varje tonåring i dagens värld.

Självkänsla
Många unga människor vänder sig till ohälsosamma relationer för en rad olika skäl. Barnmisshandel och våld i familjen, psykisk misshandel inom familjen eller i vilken miljö som helst kan ha en effekt på ungdomar och skapa långvariga, negativa attityder och beteenden mot sig själv och sin omgivning.

Otrygghet och våld
Många unga människor utsätts för mobbare eller andra våldsamma beteenden i skol- och arbetsmiljön. Detta kan resultera i minskad närvaro och lägre kunskapsnivåer.

Depression
Allvarliga depressioner är vanligt hos unga människor som ställs inför frågeställningar och situationer som de inte kan lösa eller hantera.

Tro och religion
Denna fråga är ofta relaterad till familjesituationen men kan vara av stor vikt för en utlandsfödd eller en ung människa född i Sverige med utländskt påbrå.

Prioriteringar
Hur man hanterar fritid, arbete, skolarbete, familjesysslor och andra sociala krav är ofta mycket svårt för unga människor.

Karriär & arbete
Många unga människor kämpar med frågor om arbete och karriär. De vet ofta inte vad de vill göra eller vara, hur de ska göra, vad deras styrkor är, eller vilka åtgärder som måste vidtas för att komma in på arbetsmarknaden. Att tjäna pengar är viktigt för de flesta barn, men att veta hur man ska säkra en tillfredsställande anställning är något de oftast lär sig genom försök och misstag.

Kursen genomförs för individ eller grupp

Kontakta oss för mer information.