Därför bör organisationer använda sig av en Mentor och Mentorskap

Därför bör organisationer använda sig av en Mentor och Mentorskap

Mentor och Mentorskap är vanligtvis en formell eller informell relation mellan två människor – en erfaren mentor och en mindre erfaren adept. Mentorskap har identifierats som en viktig och positiv faktor i individers professionella utveckling i både den offentliga och privata sektorn. Den viktigaste rollen en mentor har är att främja adeptens utveckling inom specifika och ofta förutbestämda områden. Nyttjandet av en mentor ger oftast även positiva utvecklings -och organisatoriska effekter.

Fler och fler organisationer skapar formella mentorprogram av olika anledningar. Från ökat engagemang till ökad organisatorisk produktivitet och karriärutveckling.
Fördelarna med att erbjuda mentorer är många. Framgångsrika mentorprogram realiseras dock inte av sig själva. Organisationer måste först komma fram till syftet för att visa varför man bör ägna den tid, engagemang och resurser som krävs för att göra ett formellt mentorskap lyckosamt. Anledningar till införandet av ett mentorprogram måste kopplas till organisationens verksamhetsmål.

Några anledningar till varför organisationer bör införa mentorprogram

• Personalomsättning – en mentor och mentorskap skapar en uppmuntrande och engagerande miljö. Användningen av mentorer har visat sig kunna påverka en organisations framgång i att behålla anställda eftersom att en mentor hjälper till med att etablera en organisationskultur som är attraktiv för de bästa talangerna. Mentorskap är ett konkret sätt att visa de anställda att de är värdefulla och att organisationens framtid inkluderar dem.

• Karriärutveckling – en mentor kan hjälpa anställda planera, utveckla och förvalta sina karriärer. En mentor kan också hjälpa anställda att bli mer motståndskraftiga i tider av förändring, mer självständiga i sin karriär och mer ansvarsfulla.

• Som en del av introduktionsprocessen – en mentor och mentorskap kan hjälpa nyanställda, praktikanter eller akademiker att få en bra start i organisationen.

• Kompetensutveckling – en mentor föra sina kunskaper vidare till andra som kan behöva den.

• Organisationsutveckling och kulturell förändring – en mentor kan bidra till att kommunicera de värderingar, visioner och budskap en organisation står för.

• Rekrytering – en mentor och mentorskap kan förbättra rekryteringsresultaten genom att erbjuda ytterligare incitament till framtida anställda.

• Ledarskap och ledarutveckling – en mentor uppmuntrar utvecklingen av ledarskapskompetenser. Kompetenser som oftast anammas lättare genom praktisk erfarenhet än genom traditionell ledarskapsutbildning.