Mentor som stöd i din vardag

Vi har tjänstgjort som mentorer åt individer, företagare och chefer I manga år. I över femton år har vi hjälpt människor i olika yrkesroller att hitta sin väg och sitt personliga sätt att agera. Nya chefer, mellanchefer eller grundare av företag – alla har vi ibland behov av vägledning.

Hur går det till?

Som mentor finns vi till för dig under en längre tid, t.ex. under ett år. Vi arbetar helt individanpassat, utifrån din situation, din ambitionsnivå och dina behov. Grunden för stödet är den personliga relationen mellan oss!

Vi hjälper er att start ett eget internt mentorprogram

Freddie Larsson erbjuder Mentor, mentorskap & mentorprogram
Söker du mentor? Gå med I vårt mentorprogram

Ser ni behovet av ett eget mentorprogram för att stötta era medarbetar/medlemmar internt hjälper gärna till med etablering. Vi har standardiserade procedurer, verktyg och processer för att etablera ett givande program för organisationer.

Hör av dig så kan vi berätta mer.

Historia

Ordet Mentor kommer från författaren Homeros’ och hans verk Odyssén. Mentor var mannen som Odysseus under sina irrfärder anförtrodde att ta hand om sitt hus och uppfostra sin son Telemachos. I vårt mentorprogram erbjuder vi ett konfidentiellt, professionellt och personligt stöd utifrån ditt (adeptens) behov och situation.

Läs vår handbok för ett lyckat mentorskap

Mentorskap, bättre än traditionell ledarskapsutbildning

  • Till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar så pågår mentorskapet över en längre tid, som minst 6 månader men vanligtvis 1 år. Det ger flera fördelar. Bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent, adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid, den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. Den faktiska effekten blir därmed mer långsiktig än genom klassisk utbildning.
  • Mentorskapet utvecklar inte bara adepten som individ utan även adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper i får direkt skörda frukterna av stödet adepten får.  vi har varit mentor till flera personer som har haft en central roll i sina organisationer, våra råd och vägledning kan kopplas till en direkt effekt på adeptens organisationsutveckling.
  • Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation, iallafall inte inom samma yrkesroll som adepten skapas det nya infallsvinklar. Infallsvinklar från andra människor, verksamheter, branscher och världar.
  • Ett mentorskap är mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning och utbildningsprogram. Eftersom stödet är helt individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör mentorskapet ett anpassat lärande under kontrollerade former och över tiden. Det ger inte en allmängiltig utbildning.
  • Mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor.

Larsson & Co  – Mentor, Coach & Ledarskapsutvecklare

Vårt mentorskap bygger på att skapa en positiv och konstruktiv atmosfär som skapar en känsla av “kan han så kan jag”.
Vi strävar hela tiden efter att göra det svåra enkelt och komma med konkreta exempel som kan skapa insikt. Vi har inte rollen som ett allvetande orakel. En mentor skapar förutsättningarna för adepten att finna sina egna svar. En mentor ställer därför fler frågor än han besvarar.

Mentorskapets framgångsfaktorer

Framgången av ett mentorskap beror i stor del på relationen mellan de två inblandade personerna. Tre framgångsfaktorer är:

  • Personkemin måste stämma – Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värderingar och har en grundläggande förståelse för varandra.
  • Tydliggör förväntningarna – Under första mötet tydliggörs båda parters förväntningar, ambitionsnivå och åtaganden samt strukturen (hur ofta ska man träffas, vart ska man träffas, förbereda agendan, m.m.).
  • Adeptens engagemang – För att mentorskapet ska förverkliga förväntningarna krävs ett aktivt och drivande arbete från adepten. Mycket av de diskussioner som förs under mötena ska realiseras eller i alla fall prövas i vardagen. Det är   adeptens ansvar att realisera de insikter mentorskapet för med sig.
  • Tiden – Ett mentorskap tar tid i anspråk. Både mentor och adept behöver fråga sig själv om den tiden finns. En mentor bör åtminstone kunna avvara 5 timmar i månaden åt sitt mentorskap. I det ligger sak som mentor/adept-möte, förbereda möten, ta fram information, följa upp frågeställningar.

Programmet varar oftast under 6-12 månader och består av 5-10 möten á 2 timmar.
Som adept erhåller du boken KAN JAG SÅ KAN DU!

Vill du veta mer om oss och vårt program är du varmt välkommen att höra av dig. Kontakta oss