Mentorskap för dig som ny chef

Därför behöver den nya chefen en mentor

Är du ny som chef behöver du kanske en mentor.Som ny chef, chef på ny position eller i en ny organisation ställs man inför många nya och krävande situationer och frågor. Man ska nte bara att lära sig rollen, organisationen och sina medarbetare snabbt utan man förväntas även att ta snabba, viktiga och riktig beslut. Hur gör man det när man samtidigt är ny i sin roll? Som ny chef förväntas man redan från början ha mycket av den kunskap som krävs för rollen. Den största utmaningen en ny chef har är därför att kunna omsätta sina kunskapar och erfarenheter snabbt och praktiskt i vardagen. Vilket är lättare sagt än gjort. Därför är Mentorskap för dig som ny chef både viktigt och värt att sats på.

Studier har visat att det finns begränsningar i hur fort man kan utbilda och träna sig i nya förmågor, uppgifter och kunskaper. Traditionellt sätt lär vi oss yrkesroller genom utbildning, träning och vunnen erfarenhet, organisationer hade därför en mer tålmodig och långsiktig syn på utvecklingen av nya chefer. Idag krävs ett nästan ögonblickligt resultat. Dagens chefer har inte lyxen av en ”smekmånad” utan måste leverera från dag ett.

Orättvist förväntar vi oss att våra nya chefer ska klara sig utan något större stöd och slänger lite notgalant fram en traditionell chefsutbildning till den nya chefen för att mildra sitt eget bristande engagemang och dåliga samvete som överordnad chef. Utvecklingsinsatserna i förhållande till våra krav på nya chefer rimmar sällan speciellt bra. Detta är inte bara ineffektivt utan också orättvist. Det är få yrkesroller som har så dålig förankring i skolan som chef och ledarskapet. Vi lär oss räkna, läsa, samhällskunskap och historia men när vi introduceras in i arbetslivet och i rollerna som chef och ledare så förväntas vi redan från början vara kunniga och erfarna chefer.

Hur kan organisationer och verksamheter brygga gapet mellan vad grundskolan lär ut, våra krav på nya chefer, utbildningsbudgetar och förväntningar på erfarenhet och kunskap?

Jo, genom att introducera ett mentorskap för nya chefer!

En mentor är en person med erfarenhet och kunskap inom områden som en adept behöver stöd och vägledning i. Hur håller jag ett medarbetarsamtal, hur hanterar jag konflikter, hur gör jag en verksamhetsplan, hur beställer jag lunch, hur hittar jag kontorsmaterial, vem kontaktar för det en och det andra. Frågor som en mentor kan stötta i.

En mentor för en ny chef kan brygga gapet och möjliggöra en individuell och situationsanpassad utveckling av adeptens roll, kunskap och färdighet över tiden. I en vardagssituation får den nya chefen feedback, råd och vägledning. Det krävs inga förkunskaper från adeptens sida och bara en mindre planering för att få till ett mentorskap. Mentorskapet kan påbörjas här och nu och pågår tills det att adepten har ”tömt” mentorn på kunskap och erfarenhet. När det är gjort introduceras en ny mentor med kunskap och erfarenhet om adeptens nya och aktuella utmaningar. Det finns alltid någon som har gjort det förut.

Den bästa med mentorskapet är att adepten lär sig genom ett praktiserande i vardagen. Adepten lyfter en utmaning med mentorn, en dialog uppstår som resulterar i ett antal tips, råd och förslag som adepten sedan exekverar i praktiken, kanske det bästa sättet att lära sig på av alla.

Ge era nya chefer en chans att ta sig an sitt uppdrag och sina utmaningar på ett just och rättvist sätt, anlita en mentor idag.

Bli inspirerad av historien om en ung kille som tog sin första chefsroll i speciell situation, kan jag så kan du.