Mentorskap inom Fortune 500-företagen

Därför använder Fortune 500-företagen mentorskap

Varför använder fortune 500 mentorkapFramgångsrika företag stora som små använder mentorskap för att hantera mänskliga resursutmaningar så som förmågan att behålla anställda, exekvera utvecklingsplaner och förbättra arbetskraftens produktivitet. I själva verket är mentorskap på uppgång med så många som 71 procent av alla Fortune 500-företag som erbjuder professionella mentorprogram till sina anställda. Orsakerna till varför dessa framgångsrika organisationer och företag använder mentorskapet är flera. De tre vanligaste är dock: anställdas karriärutveckling, ledarskapsutveckling  och kunskapsöverföring.

  1. Anställdas karriärutveckling

För att behålla kompetenta medarbetare och utveckla framtida ledare är det viktigt att förstå anställdas karriärsmål och anpassa dem till organisationens mål. Möjlighet till lärande och utveckling är en av de största drivkrafterna för engagemang och är i många fall viktigare än ledarskap, kultur, och lön.

  1. Ledarutveckling

Goda ledare är en oerhört värdefull tillgång för alla företag men de är ofta svåra att behålla. Med goda möjligheter för utveckling inom ledarskapet med hjälp av mentorprogram kan organisationer öka sannolikheten till att behålla unga ledare så att de i framtiden ska kunna utse lämpliga ledare för att styra organisationen över tiden. Goda ledare är helt avgörande för alla organisationer.

  1. Kunskapsöverföring

Stödja anställda att förvärva nödvändiga kunskaper, färdigheter och kompetens är avgörande för alla organisationer. Mentorskap är en effektiv metod för att organisera, skapa, fånga och sprida kunskap. Mentorskapet stöder kort- och långsiktig lärandet men även ämnesspecifik kunskap och lärande mellan individer och grupper. Mentorskapet minskar också tiden som krävs för själva  kunskapsöverföringen genom att det ger direkttillgång till mängder med experter och kollegor som kan dela den nödvändiga kunskapen och färdigheter i en vardag som främjar en snabb inlärning.