Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor

Mentorskap & mentor för ungdomar & unga människor

Ungdomarna i dag måste klara av mycket mer personliga och sociala påfrestningar än någon tidigare generation av ungdomar. Tidiga insatser genom en strukturerad mentor-relation tror vi på Larsson & Co kan ge ungdomarna de verktyg och stöd de behöver för att effektivt hantera dessa påfrestningar.
Att förstå de många sociala, psykologiska och fysiska kraven som ungdomarna ställs inför är oerhört viktigt för den som ska axla rollen som mentor för en ung människa. Vilket tillika är grunden i våra utbildning ”mentor för ung människa”.

Nedan följer en beskrivning av några av de områdena som en mentor till en ung människa behöver kunskap och förståelse om. Samtliga områden och frågeställningar tar vi fast på i vår utbildning.

Grupptryck

En av de största krafterna som påverkar våra ungdomar är makt och inflytande från sina kamrater. Nyfikenheten att experimentera med kriminalitet, alkohol, tobak och droger är ett ständigt hot mot varje tonåring i dagens
värld.

Självkänsla

Många unga människor vänder sig till ohälsosamma
relationer för en rad olika skäl. Barnmisshandel och våld i familjen, psykisk
misshandel inom familjen eller i vilken miljö som helst kan ha en effekt på
ungdomar och skapa långvariga, negativa attityder och beteenden mot sig själv
och sin omgivning.

Otrygghet och våld

Många unga människor utsätts för och arbetsmiljön. Detta kan resultera i minskad närvaro och lägre kunskapsnivåer.

Depression

Allvarliga depressioner är vanligt hos unga
människor som ställs inför frågeställningar och situationer som de inte kan lösa
eller hantera.

Tro och religion

Denna fråga är ofta relaterad till familjesituationen men kan vara av stor vikt för en utlandsfödd eller en ung människa född i Sverige med utländskt påbrå.

Prioriteringar

Hur man hanterar fritid, arbete, skolarbete, familjesysslor och andra sociala krav är
ofta mycket svårt för unga människor.

Karriär & arbete

Många unga människor kämpar med frågor om arbete och karriär. De vet ofta inte vad de vill
göra eller vara, hur de ska göra, vad deras styrkor är, eller vilka åtgärder som måste vidtas för att komma in på arbetsmarknaden. Att tjäna pengar är viktigt för de flesta barn, men att veta hur man ska säkra en tillfredsställande anställning är något de oftast lär sig genom försök och misstag.

Min vision är att utveckla och förbättra människor genom människor. Jag vägleder adepter inom näringsliv och organisationer men framför allt också unga människor. Genom att anpassa mitt mentorkoncept mot två distinkta intressegrupper chefer och unga människor kan jag bidra till mer än det traditionella behovet av mentorstödet till vuxna. Att utbilda och införa mentorsprogram för unga är en viktig del i min filosofi om ständig förbättring och att göra mer än bara tjäna pengar.