Mentorskap, vad är det & hur fungerar det?

Mentorskapets ABC, vad är det & hur gör man?

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling. Det finns ideella och kommersiella mentorer.

Mentorrollen går bokstavligt talat ända tillbaka till de gamla Grekerna. Ordet Mentor kommer från författaren Homeros’ och hans verk Odyssén. Mentor hette mannen som Odysseus under sina irrfärder anförtrodde att ta hand om sitt hus och uppfostra sin son Telemachos. Allt sedan dess har termen Mentor förknippats med en senior rådgivare och vägledare.

Idag har mentorn fått en ny renässans. Fler och fler söker mentorer och framväxten av olika forum och nätverk har gett en ny dimension på mentorskapet. Ett sådant exempel är gruppmentorn. En gruppmentor utför sitt mentorskap på hela grupper, inte individerna i sig.

För att lyckas i sin yrkesroll är det viktigt att man hela tiden utvecklar sin kunskap, erfarenhet och insikt. Ett av de äldsta sätten att göra det på är genom att skaffa sig en mentor. Genom ett mentorskap får du en slags ”turboladdning” i din personliga utvecklig. Genom mentorskapet får du nämligen tillgång till kunskaper, erfarenheter och nätverk som din mentor under lång tid har ackumulerat.

En mentor kan vara till hjälp i olika situationer och faser i livet. Det kan vara när du tar din första chefsroll, när du är ny på arbetsmarknaden, när du ska starta ett företag, när du går in i en ny roll, och så vidare. För att mentorskapet ska resultera i bestående effekter krävs en strukturerad och planerad arbetsgång (se avsnittet om mentorprogram).

Varför just mentorskap? För att…

  • till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar så pågår mentorskapet över en längre tid, som minst 6 månader men vanligtvis 1 år. Det ger flera fördelar. Bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent, adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid, den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. Den faktiska effekten blir därmed mer långsiktig än genom klassisk utbildning.
  • mentorskapet inte bara utvecklar adepten som individ, mentorskapet utvecklar samtidigt adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper (”utmaningarna för dagen”, se avsnittet om mentorprogram) på får direkt skörda frukterna av mentorskapet. Ett mentorskap kan ses som en form av verksamhetskonsultation. Jag har varit mentor till flera personer som har haft en central roll i sina organisationer, mentorns råd och vägledning kan direkt kopplas till en effekt för adeptens organisationsutveckling.
  • med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation, i alla fall inte inom samma yrkesroll som adepten skapas det nya infallsvinklar. Infallsvinklar från andra människor, verksamheter, branscher och världar.
  • ett mentorskap är mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning och utbildningsprogram. Då mentorskapet är individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör ett mentorskap ett anpassat lärande under kontrollerade former och med ett personligt stöd. Det är inte en allmängiltig utbildning.
  • mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor. Nätverkandet är kanske den mest synliga effekten av ett gott mentorskap.

Läs vår artikel: Mentorskapets ABC – tips & råd för att lyckas med ditt mentorskap