Mentorskap vs traditionell ledarskapsutbildning

Organisationer kastar sina utbildningspengar i sjön!

Många organisationer låter chefer gå ledarskapsutbildningar i tron om att de ska ge en positiv effekt på verksamheten. Så fel och så slösaktigt. Istället borde företag och organisationer använda sig av mentorskapet. Sluta med generella ledarskapsutbildningar och anlita istället en mentor som ger långsiktiga effekter på både individ och verksamhet. Nedan kan du läsa några av de anledningar till varför mentorskapet är bättre än traditionella ledarskapsutbildningar, Mentorskap vs traditionell ledarskapsutbildning…

  • Till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar så pågår mentorskapet över en längre tid, som minst 6 månader men vanligtvis 1 år. Det ger flera fördelar. Bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent, adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid, den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. Den faktiska effekten blir därmed mer långsiktig än genom klassisk utbildning.
  • Mentorskapet utvecklar inte bara adepten som individ, mentorskapet utvecklar samtidigt adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper (”utmaningarna för dagen”, se avsnittet om mentorprogram) på får direkt skörda frukterna av mentorskapet. Ett mentorskap kan ses som en form av verksamhetskonsultation. Jag har varit mentor till flera personer som har haft en central roll i sina organisationer, mentorns råd och vägledning kan direkt kopplas till en effekt för adeptens organisationsutveckling.
  • Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation, iallafall inte inom samma yrkesroll som adepten skapas det nya infallsvinklar. Infallsvinklar från andra människor, verksamheter, branscher och världar.
  • Ett mentorskap är mer ekonomiskt effektivt än traditionell utbildning och utbildningsprogram. Då mentorskapet är individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör ett mentorskap ett anpassat lärande under kontrollerade former och med ett personligt stöd. Det är inte en allmängillting utbildning.
  • Mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor. Nätverkandet är kanske den mest synliga effekten av ett gott mentorskap.

 

Läs mer om mentorskapets fördelar och hur du lyckas med ditt mentorskap på min mentorsida och i min handbok: Mentorskapets ABC.