Personligt Ledarskap – Ny föreläsning nu i vårt utbud

Personligt Ledarskap – Så fungerar det

Ju fler roller, värderingar, krav och tankar vi bär med oss som inte rimmar med oss själva desto längre bort från vår egen person och med det vårt eget ledarskap kommer vi. Och desto svårare får vi att skapa en gemenskap, ett engagemang och förutsättningarna för ett modernt ledarskap.

Det här med ledarskap är egentligen ganska enkelt! Det är trots allt så att 100 % av alla kunder är människor, 100 % av alla medarbetare är människor och hör och häpna, 100 % av alla chefer är också människor. Den som därför tror att ledarskap handlar om något annat än just människan förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens ledarskap. Boka en föreläsning i Personligt ledarskap och bli inspirerad, underhållen och lite rikare på kunskap…

Läs mer om Personligt Ledarskap och andra spännande och intressant artiklar på
Föredrag i personligt ledarskap