Rollerna Chef och ledare

Det är enklare att vara chef än ledare

Vd:n var chef men inte ledare. Det är några år sedan nu, jag mins att hans ledningsgruppsmöten var utformade helt utifrån hans behov av rapportering. Utrymme för diskussion och dialog var nästintill obefintlig. Jag har sällan skådat ett sådant kontrollbehov hos en chef som hos just denna Vd. En sådan chef och person får aldrig medarbetarnas respekt och lojalitet (förutom genom rädsla kanske). Å andra sidan var det nog aldrig hans syfte heller. Han saknade helt insikten om vad en ledare är och skulle kunna bidra med. Han var där av två anledningar, att vända bolagets negativa trend och få det värderat så högt som möjligt inför en försäljning. Som verkställande direktör var han utmärkt på att verkställa, han lyckades bra med sitt chefskap och bara efter ett par år var bolaget i bättre hälsa än på länge, i alla fall ur ett kvartalsrapports- och ägarperspektiv! Humankapital var inte något den här Vd:n förstod innebörden av.

Rollerna Chef och ledare
Rollerna Chef och ledare

Exemplet är tyvärr inte speciellt unikt. Många verksamheter ser faktiskt inte behovet av en ledare utan fokuserar främst på att exekvera och leverera kvartalsresultat snarare än att bygga för framtiden och med medarbetarna i centrum. Jag ger inte mycket för dessa företag och chefer. Jag säger inte att det behöver vara fel. I vissa situationer kan det till och med vara just det som krävs. Exemplet ovan beskriver ett företag och en person med fokus på chefskap, överlevnad och jakten på svarta siffror (positiv ekonomi) snarare än att bygga en hållbar ledarskapskultur. Och vid just det här tillfället, under just den perioden var det kanske där fokusen behövde ligga. Problemet med att driva verksamheter på det här sättet är att du aldrig kommer att nå er verkliga potential, verksamheten kommer aldrig att kunna nå den framgång och lönsamhet som dess förmåga egentligen möjliggör. Du behöver använda dina medarbetare som samarbetspartners och inte bara utförare. Vi måste skilja på rollerna chef och ledare.

Hur ser du på rollerna chef och ledare?

Det är avgörande att du funderar på vilken (eller varför inte båda) av rollerna chef och ledare du är och vill vara. Var uppmärksam på vad verksamheten har för fokus när du väljer din arbetsgivare. Långsiktighet med en grund i ett kulturbygge där alla vill och får bidra eller ett kortsiktigt fokus på vinstmarginalen. Köp inte grisen i säcken utan ställ frågor som avslöjar agendan. Ser du dig själv som chef eller ledare?