Skillnader mellan rollerna chef och ledare

Vad är det som skiljer chefen från ledaren?

Att vara chef eller ledare är två helt olika saker. Lyckas du förena dessa två roller i dig själv har du vunnit mycket, det ger dig god förutsättningar för att lyckas i ditt ledarskap. Läs och begrunda din egen syn på chefen och ledaren. Är du chef och ledare?

CHEFEN

Chefer blir tillsatta ledare valdaSom chef blir du tillsatt. Oftast av andra chefer. Chefsrollen är mer formell och mer väldefinierad än ledarrollen. I en chefsroll ingår oftast några på förhand definierade förväntningar och ansvar, medan det i ledarrollen finns få direkt ramar för hur du bör eller ska agera.

När du blir tillsatt som chef skiljs du ur mängden på flera plan. Du förväntas bland annat leverera mer än andra, arbeta mer än andra, var mer tillgänglig än andra, ta ett större ansvar än andra och du förväntas ta fler beslut än andra.

Mycket av chefskapet handlar just om beslutsfattandet. Både enkla och svåra, båda till vardags och för framtiden. Vilken riktning ska organisationen ta, vilken marknad ska vi in på, vilka tjänster ska vi leverera och så vidare.

En chef får därför ”aldrig” vara villrådig, åtminstone inte utåt sett, en chef måste alltid visa att han eller hon tror på sitt och gruppens beslut, om inte så kan beslutet anses taget på osäkra grunder med risken att det inte efterlevs

 LEDAREN

En ledare blir vald en chef tillsattI motsats till chefsrollen vilken någon blir tilldelad så utses ledarrollen av ”folket”, medarbetarna. En person som förvärvat ledarrollen har gjort det på grund av andras syn på en. En ledarperson är en person som är omtyckt, accepterad och respekterad för den han eller hon är, för hur han eller hon agerar och slutligen för vad han eller hon har åstadkommit.

En god ledare är en person som dels lyckas skapa trygghet och förtroende och dels en person som inte sätter sig främst utan som hellre lyfter fram andra. En bra ledare agerar föredöme och förmår andra att vilja uppnå mål och övergripande målet utifrån sin egen vilja och sina val.

Ett av det mest självklara och effektiva sätt att leda individer är därför att utgöra ett gott föredöme. Att var ärlig mot sig själv och andra samt att behandla människor som du själv vill bli behandlad är lika enkla och effektiva som bondförnuftiga uppmaningar.