Vad gör en bra chef

Vad utmärker en bra chef & ledare

Vad utmärker en bra chef och ledare? Varje ledarposition och chefsroll kräver sin egen unika uppsättning kunskaper & färdigheter. Saker som nödvändigtvis inte är överförbara. Alltför ofta ser man att …

Ledaren lyssnar inte bara hör

En ledare lyssnar, inte bara hör

 En ledare lyssnar, inte bara hör Det är i de små sakerna ledarskapet ligger, i detaljerna, våga “lyssna” mellan raderna! En kollega på HR-avdelningen ansvarade för en arbetsgrupp som hade …