En bra mentor har ingen egen agenda.

Hur är en bra mentor?

Hur är en bra mentor? En mentor är en erfaren person som ger information, råd, stöd och uppmuntran till en annan person. En mentor leder och styr med hjälp av att …