En utbildning för dig som vill ha en konkret & verklighetsförankrad början på din roll som chef

Har du vad som krävs? Har du verktygen? Har du modet & viljan? utbildningen Ny som chef förbereder dig för vad som komma skall. Du lär dig teorier och metoder för att nå förståelse och kunskap om saker som gruppdynamik, roller, ansvar och förväntningar. Du lär dig hantera svåra situationer och samtal och att nå resultat genom feedback och delaktighet. Sist men inte minst får du lära dig  hur du planerar, exekverar och följer upp din verksamhet. I kursen ingår  en verktygslåda värd namnet. Du får med dig praktiska verktyg för saker som verksamhetsstrategi, förändringsanalys, mötesprotokoll, workshops & kommunikationsplan.

Att gå från en i gänget till att vara chef...

Beroende på ert behov kan utbildningens längd och innehåll anpassas.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge dig bästa möjliga start på ditt ledarskap. Du får en bred och verklighetsförankrad utbildning i  rollerna chef, ledare och den ledande chefen. Utöver det får du tillgång till de teorier, modeller och verktyg du behöver för att möta vardagen som ny chef. Du lär dig ledarskapets termer och får öva dig i ett operativt ledarskap som du redan dagen efter kan använda.
Utbildningen är modulbaserad och innehåller tre utbildningsmoduler, modulerna är roll,  ledning och styrning. Utbildningsmodulerna är uppdelade utifrån tanken  att “du måste lära dig krypa innan du kan gå”. För varje genomförd utbildningsmodul ökar både din kunskap och mognad som ledare. Varje modul innehåller de tre delarna teori, verktyg och praktiska övningar.

Kursen riktar sig till dig som siktar på att anta chefsrollen i framtiden eller som redan idag leder personal men önskar en mer grundläggande plattform att utöva ditt ledarskap ifrån. Inga speciella förkunskaper krävs.

Utbildning Ny som chef
Utbildningsmoduler och dess samband

Utbildningens metodik

  • Utbildningsmodul  – Roll I utbildningsmodulen roll  behandlas rollerna chef, ledare och den självspeglande chefen. Du får veta vad som förväntas av dig, både från underställda och verksamheten. Vi går igenom vad du bör tänka på och vilka chefens vanligaste fallgroparna är samt vad som gör en ledare. Vidare behandlas problematiken med att gå från en i gänget till att bli chef över sina tidigare  medarbetare. Modulen innehåller en självreflekterande övning i ämnet vill jag vara chef.
  • Utbildningsmodul  – Ledning I modulen ledning  beskrivs gruppens sammansättning och hur den ändras utifrån olika faktorer (exemplet som används är Robinsson). Du får lära dig att utgå ifrån dig själv och leda genom föredöme. Du får även lära dig leda dina medarbetare genom personalmannaskapet och att kommunicera på rätt sätt. Feedbackens kraft och att hantera jobbiga situationer är andra ämnen i denna utbildningsmodul. Några av modulens verktyg är en mall för utvecklingssamtal, feedbacktrappan och kommunikationsplanen. Modulen innehåller en övning i att hålla utvecklingssamtal och/eller etablera en kommunikationsplan.
  • Utbildningsmodul – Styrning I utbildningsmodulen styrning  behandlas de så viktiga övergripande och strategiska ämnena som målformulering, verksamhetsstrategi, verksamhetsplanering och affärsmannaskap. Du lär dig planera, målstyra och följa upp din verksamhet och dina medarbetare med utgångspunkt i verksamhetens behov och krav (affärsmannaskap). Vidare lär du dig hantera tidstjuvar och etablera en effektiv och resultatgivande möteskultur. Som avslutning behandlas en av de viktigaste situationerna en chef kan hamna i, att rekrytera. Brainstorming är ett annat ämne som behandlas, du får lära dig att moderera en brainstorming session. Modulen innehåller övningar i att utveckla en strategi och att genomföra en brainstorming session.

Kursen genomförs endast företags- / organisations-internt

Vill du hellre ha hjälp så av en mentor eller en coach?

Läs mer här:

Chefs-coaching – för chefer och ledare

Mentor“En möjliggörare för personlig utveckling och mognad…”

Kontakta hos för mer information.