Allt du behöver veta för att lyckas med förändringsarbetet

Utbildningen praktisk förändringsledning lär dig hantera människans rädsla för förändring och hur du  i praktiken driver en organisatorisk förändring. Vi ger dig allt du behöver veta och kunna för att agera framgångsrik förändringsledare.

Utbildningens mål

Förändring är inget unikt, det är  en förutsättning för en  verksamhets utveckling och överlevnad. Utan förändring stagnerar verksamheten vilket i många fall resulterar i förlorade affärer eller i värsta fall konkurs. I  förändringsprocessen finns psykologiska  hinder som är helt naturliga för individen att känna obehag inför. Dessa psykologiska barriärer är ofta  roten till en misslyckad förändring. Målet med utbildningen Praktisk förändringsledning är att lära deltagarna uppfatta, förstå och eliminera dessa barriärer med en lyckad förändring som resultat.

Förändringsledning

MFAF-modellen

Medvetenhet – Förståelse – Acceptans – Förmåga

Med basen i MFAF-modellen, (se nedan) ger utbildningen dig de bästa tänkbara förutsättningarna för att lyckas med ditt förändringsarbete. Under utbildningen får du lära dig de sju förändringskomponenterna och hur du hanterar respektive komponent i detalj för att lyckas.

Med dig får du också en mängd  verktyg, så som MFAF-modellen, analysverktyg för förändringsmognad, kommunikationsplan och PDCA-cykeln.

Ämnesområden:
– Förändring, negativ energi eller konstruktiv kraft
– Förändringsledare, vad gör en sån
– Varför skräms vi av förändring?
– De avgörande framgångsfaktorerna
– Förändringsmodellen MFAF (Medvetenhet – Förståelse – Acceptans – Förmåga)
– Ledarskapet som den viktigaste framgångsfaktorn
– Kommunikation och kommunikationsplanen
– Förändringsprocessen
– Målstyrning
– Att lyssna och skapa delaktighet, ett måste för att lyckas med förändring

Utbildningens metodik

Modellen illustreras de viktigaste och mest fundamentala delarna i förändringsmodellen MFAF. De fyra framgångsfaktorerna (Medvetenhet, Förståelse, Acceptans & Förmåga) tillsammans med sina tre stödfunktioner ledarskap & vision, utvärdera & planer samt kommunicera utgör MFAF-modellens grundpelare. Samtliga komponenter måste användas kontinuerligt under hela förändringsarbetet för att du ska lyckas. Under utbildningen får du lära dig allt du behöver veta för att med hjälp av MFAF-modellen driva ditt förändringsarbete i mål.

MFAF-modellen - Förändringsledning när det fungerar

Kursen genomförs endast företags- / organisations-internt

Kontakta hos för mer information.