Utbildningen för dig som vill nå nästa nivå i ditt ledarskap

Det självspeglande ledarskapet ™ är en ny tids ledarskap baserat helt på individen. Individen i dig som ledare och dem du har att leda. En modern ledare leder med både hjärta och hjärna. Där hjärtat representerar dig som individ, dina känslor och erfarenheter och hjärnan operativa instrument som målstyrning, strategi, kommunikationsplan, utvecklingssamtal och feedback.

Utbildningens mål

Det finns bara ett sätt att leda och det är genom dig själv. Målet med den här utbildningen är att du ska nå insikt om din egen potential och bli stärkt i dig själv som ledare. Du föds inte till ledare, du utvecklas, utbildas och mognar in i rollen.
Utbildningen är praktisk orienterad där deltagarna genom bland annat rollspel får träna sig i att hantera svåra samtal och situationer. Deltagarna gör även en självskattning och får lära sig utveckla en verksamhetsstrategi och genomföra ett konstruktivt karriärsamtal (utvecklingssamtal).

Innehåll:

-Det självspeglande ledarskapet – att leda med hjärta & hjärna
– Rollen den självspeglande ledaren
– De fyra själven – självinsikt, självkänsla, självacceptans & självdisciplin
– Personalmannaskap – att leda genom föredöme & att skapa delaktighet
– Verksamhetsstyrning – strategi, målstyrning, prioritera & uppföljning
– Affärsmannaskap – KANO-modellen, kundnöjdhet & leverera efter behov
– Kommunikation – vikten av att kommunicera & etablera kommunikationsplan
– Effektiv vardag – att få ut mer av din tid, planera, prioritera & tacka nej
– Brainstorming – det underskattade verktyget
– Att tänka på vid rekrytering – så lyckas du rekrytera rätt
– Feedback – så gör du, ett måste för att lyckas med ledarskapet

Utbildningens metodik

Allt hänger samman, den självspeglande spiralen illustrerar de viktigaste och mest fundamentala delarna i vår utbildning Självspeglande ledarskap (det självspeglande ledarskapet ™). Teorin består av ett antal steg som är placerade i en  spiral där centrum symboliserar visionen av ett självspeglande ledarskap. Varje steg  innehåller sina egna teorier, modeller och verktyg.  Runt spiralen svävar hjälpmedel som används  i din operativa vardag. Tillsammans skapar spiralen och dess omgivande hjälpmedel den helhet vi kallar det självspeglande ledarskapet ™.

Så hänger allt ihop - DSL

Kursen genomförs endast företags- / organisations-internt

Kontakta hos för mer information.