Vad utmärker en bra chef & ledare

Vad utmärker en bra chef och ledare?

Vad gör en bra chef
Vad gör en bra chef

Varje ledarposition och chefsroll kräver sin egen unika uppsättning kunskaper & färdigheter. Saker som nödvändigtvis inte är överförbara.

Alltför ofta ser man att chefsbefordringar av bästa tekniker eller kundansvarig (o.d.) misslyckas då personen egentligen inte är lämpad att fylla chefsrollen. Det är snarare så att istället för att få en framgångsrik chef och ledare förlorar man en bra tekniker eller kundansvarig.

 

Vad är utmärker en bra chef? Jo, att…

  • En bra chef förmår följa upp verksamheten utifrån dag, vecka, månad och år.
  • En bra chef kan hantera, stödja och utmana sina anställda.
  • En bra chef använder de resurser han/hon har till fullo och strävar aktivt efter att upptäcka nya sätt att få ut det mesta av vad som finns.
  • En bra chef håller tidsfrister.
  • En bra chef hantera resurser, människor, leverantörer och kundkrav på ett balanserat sätt.
  • En bra chef är inriktad på att genomföra de etablerade planerna och är fokuserad på att få jobbet gjort.

Vad utmärker en god ledare? Jo att…

  • En god ledare är införstådd i att han/hon ansvarar för att leda organisationen mot tillväxt, förändring och utveckling.
  • En god ledare studerar konkurrensen, ekonomin, och förändringar i kulturer och politik.
  • En god ledare förutser hur världen kommer att se ut för att sen utveckla planer som illustrerar verksamhetens plats i morgondagens värld.

En bra chef och en goda ledare är avgörande för en organisations utveckling och i många fall överlevnad. En bra chef och god ledare driver organisationens framtidsplaner till verklighet. Dock blir bra chefer inte nödvändigtvis bra ledare och bra ledare blir inte nödvändigtvis bra chefer.

Förlora inte en bra chef genom att skapa en dålig ledare…
Läs mer om min syn på bra och dåliga chefer och ledare i min bok. LÄNK