Vi vill göra skillnad på riktigt

Våra utbildningar och föreläsningar är  tankeväckande, praktiskt tillämpbara och underhållande. På ett pedagogiskt och inspirerande sätt delar våra utbildare och föreläsare med sig av  sina framgångar och misslyckanden. Du ges en unik möjlighet att lära av andras erfarenheter och samtidigt utveckla dig själv!

Vi erbjuder utbildningar för alla chef- och ledarskapsnivåer. Vare sig du är ny som chef, har flera års erfarenhet eller söker specifik kompetens för att leda i förändring så har vi utbildningen för dig.
Vi fokuserar alltid på dig och ditt ledarskap för att hitta det som just du behöver för att utvecklas.

För att  hålla högsta möjliga kvalitet på vår utbildningar och vårt utbildningsmaterial har vi valt att  fokusera på endast tre typer av ledarskapsutbildningar (Ledarskap nivå A, B & C).
Våra utbildningar utgår i från ledarskapsfilosofin Det självspeglande ledarskapet.

Utbildningar

Läs mer under respektive utbildning:

Ledarskap nivå A – Ny som chef
Ledarskap nivå B – Självspeglande ledarskap
Ledarskap nivå C – Praktisk Förändringsledning
Diplomerad Mentor för vuxna
Diplomerad Mentor för ungdomar

Förkunskaper
Som deltagare kan du fritt välja utbildningsnivå, utöver ett genuint intresse finns det inga direkta förkunskapskrav. Är du osäker på vilken nivå som passar just dig är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Kontakta hos för mer information.