Verksamhetsstyrning, artikelserie i 4 delar

Verksamhetsstyrnng, Del 1 – InledningStrategi

Rollen som chef och ledare är både komplex och enkel på samma gång. I vissa fall kan det vara skönt att ha något att luta sig emot när man vacklar i sin roll. Jag har summerat några av de sakerna man behöver tänka på för att leda sin omgivning åt rätt håll.

Staka ut vägen – Visionen

Vad vill ni uppnå med er verksamhet det närmaste åren? Visionen kan ha tidshorisonter på 5, 10 eller 15 år, eller ännu längre. Visionen är till för staka ut en riktig mot vilken verksamheten ska drivas.

Ledaren måste kunna visualisera var verksamheten är tänkt att vara om 5 år. När du tar fram visionen behöver du tänka på många olika faktorer. Det är de vanliga och mest naturliga d.v.s. konjunkturen, konkurrent er och marknaderna förändring. Men du behöver också ta hänsyn till din verksamhets tekniska utveckling, globalisering och resultatet av era förändringar och kommande projekt. Inte minst behöver du se över kompetensen his dina medarbetare, den måste hela tiden utvecklas och linjers med er kärnverksamhet.

Välj rätt väg – Strategin

Med visionen klar behöver du bestämma dig för vilken väg du ska ta, det gör du genom strategiarbetet som du formulerar i en strategi.

Strategier utformas vanligtvis på ett, tre eller fem år (den påverkas av visionens tidshorisont). Vanligast är ettårs strategier, strategier som omfattar fler än fem år tenderar att bli för diffusa och osäkra för att ge en bra strategisk vägledning.

Beroende på faktorer som era verksamhet, bransch och produkter kan strategin se olika ut. Ett fartygsrederi behöver en typ av strategi medan ett tjänsteföretag en annan. Det kan ta flera år att få ett fartyg färdigställt och då krävs naturligtvis ett mer långsiktigt strategiskt tänk. Det finns olika typer av strategier att använda sig av, det kan exempelvis vara HR, produktion, ekonomi, utveckling, marknad eller säljstrategier.

Förenklat kan man säga att verksamhetens vision tar fasta med verksamhetens affärsidé som grund. Strategin å andra sidan utgörs av de vägval som tas i syfte att realisera visionen, så allt hänger ihop. Det finns alltid olika strategiska vägval för att nå sina övergripande mål (tänkt dig en vägkorsning). En strategi är alltid föremål för justering, den får aldrig, då menar jag aldrig bli statisk, i de fall den blir det riskerar er verksamheten att stagnera och ni blir snart ”omsprungna” av mer förutseende och drivande verksamheter.

Så tar du dig framåt – Målstyrning

Dagens gränsöverskridande och informationstäta samhälle ställer höga krav på alla verk-samheter, företag och organisationer. Samtidigt ökar kraven på förändring, leverans och lägre pris från marknad och andra intressenter i en allt högre takt. För att möta dessa krav och förväntningar krävs en verksamhet som har en klar bild av vad man vill åstadkomma och vart man är på väg (vision och strategi). Tydliga och förankrade mål är därför inget självändamål utan en avgörande faktor för att nå fram till visionen.

Målstyrning är inte en isolerad aktivitet. Målstyrningen spänner över flera områden i det strategiska och operativa arbetet och behandlas därför som en övergripande komponent. Applicera målstyrningens principer på så mycket du kan i din vardag, sås om verksamhetsstyrning, projektledning, nöjd kund arbete och personal utveckling.

I kommande artiklar kommer jag utveckla varje del inom verksamhetsstyrningen. Så som Visionen, Strategin, målstyrningen och budgetarbetet.