Behöver ni hjälp med att starta mentorprogram?

Mentorprogram, mer än bara mentorutbildning

Mentorutbildning är en viktig del för alla framgångsrika mentorprogram. Att utbilda sina mentorer är särskilt viktigt eftersom mentorns kunskaper och förståelse för sin roll har en direkt avgörande roll för resultatet av mentor-adept relationen. En professionell mentorutbildning borgar för att mentorn får en god förståelse för vikten av sin mental- och fysisknärvaro, sitt engagemang, sin vägledning och till slut sin förmåga att stötta sin adept.

LÄS MER OM VARFÖR MAN BÖR ETABLERA ETT MENTORPROGRAM HÄR

Men det räcker inte med att bara utbilda sina mentorer för att nå förväntade effekter. För att nå ett faktiskt, mätbart och långsiktigt resultat med sitt mentorprogram krävs ytterligare fem dimensioner. Samtliga sex dimensioner som vi menar krävs för att operativt driva ett resultatgivande mentorprogram är, i ordningsföljd: 1) Process för att hitta passande mentorer & adepter, 2) Urvalsprocess för rätt mentorer, 3) Mentorutbildning, 4) Process för matchning av mentor/adept 5) Process för uppföljning, 6) Rutiner för programavslut.

Så driver man ett mentorprogram
Vår syn på ett lyckat mentorprogram

Vi hjälper er att skapa just de processer, rutiner, verktyg och dokument som krävs för att införa, utveckla och förvalta ert egna mentorprogram.

Som extra tjänster kan vi hjälpa er att marknadsföra/informera omgivningen eller organisationen om ert mentorprogram. Detta görs med väl beprövade verktyg och kommunikationsplaner. Vi tar även rollen som programledare och utbildare. Programledaren är den som är ytters ansvarar för mentorprogrammets framgång och “äger” således programmet.

Steg för steg – mentorprogrammets 6 dimensioner

1) Process för att hitta passande mentorer & adepter

Hur hittar man passande mentorer och adepter för programmet? Att säkerställa att mentor/adept förstår syfte och mål med programmet samt involverade personers förväntningar.

2) Urvalsprocess för rätt mentorer

Utvärdera möjliga mentorer mot krav som tidsallokering, engagemang och personliga egenskaper som mentor.

3) Mentorutbildning

Det primära målet med mentorutbildningen är att förankra engagemanget hos mentorn, fastställa de grundläggande komponenterna i mentorskapet och att förbereda mentorn för rollen som mentor. Mentorutbildningen ska ge mentorn en stabil grund i att axla rollen som mentor. Inklusive förståelse för mentorns roll och bidrag, hur man kommunicerar och vägleder.

LÄS MER OM VÅRA UTBILDINGAR HÄR

4) Process för matchning av mentor/adept

Genom att arbeta strukturerat med matchningen mellan mentor och adpet ökar sannolikheten för ett lyckat mentorskap mångfaldigat. Därför får man inte underskatt tiden och arbete med att genomföra en noggrann matchningsprocess.

5) Process för uppföljning

Det är viktigt att hela tiden följa upp mentor/adpet-relationen, mål och aktiviteter över tiden. Inom uppföljningen ingår också stödet till mentorn. Att regelbundet tanka av och vägleda mentorn är programledarens uppgift.

6) Rutiner för programavslut

Ett ofta förbisett och underskattat steg i mentorprogrammet. Det är av absoluta största vikt att avsluta ett mentorprogram på ett strukturerat och i förväg planerat vis. Syftet med detta avslutande steg är att avsluta programmet på ett tryggt och säkert sätt, främst för adepten.

Larsson & Co  – Mentor, Coach & Ledarskapsutvecklare

Vårt mentorskap bygger på att skapa en positiv och konstruktiv atmosfär som skapar en känsla av “kan han så kan jag”. Vi strävar hela tiden efter att göra det svåra enkelt och komma med konkreta exempel som kan skapa insikt. En mentor har inte rollen orakel, det vill säga att ha svaren på alla frågor. En mentor ska istället skapa förutsättningarna för adepten att finna sina egna svar. En mentor ställer därför fler frågor än han besvarar.

Söker du mentor själv? Läs mer här

Läs vår handbok för ett lyckat mentorskap

Kontakta oss för mer information